Liste over publikationer

Publikationer

List of Publications – books, articles and longer essays in chronological order

 1. De københavnske arbejderforeninger, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1972 (mimeocopy)
 2. “Terminologi og systematik i det historiske begrebsapparat”, Den Jyske Historiker 4, 1973, 8-31
 3. “Konge, Parlament og Guds Rige. Den borgerlige revolution i England”, Historie og samtidsorientering 1973 (30 pp.)
 4. “Den antikke produktionsmåde”, Den Jyske Historiker 5-6, 1974, 4-42
 5. Den materialistiske historieopfattelse i Danmark, Århus: Modtryk 1973 (350 pp.)
 6. “Om forholdet mellem en subjektiv og en objektiv analyse af samfundsmæssige fænomener under kapitalismen”, Den Jyske Historiker 4, 1975, 120-134
 7. “Økonomi og politik i den tyske fascisme”, Historievidenskab 3-4,1975, 145-189
 8. “Forskningsstrategiske problemer omkring adskillelsen mellem logik og historie”, Historievidenskab 5-7, 1975, 121-167
 9. (med Vagn Wåhlin), Klasse, demokrati og organisering. Politiserings- og moderniseringsprocessen i Danmark 1830-1848 1-6, Historisk Institut, Aarhus Universitet 1975 (550 pp., mimeocopy)
 10. “Studiet af førkapitalistiske samfundsforhold”, Den Jyske Historiker 6, 1976, 52-136
 11. (red.), Spanien – Revolution og kontrarevolution 1800-1976, Den Jyske Historiker 8, 1976, my contribution (med Brita Schultz), “Bandera Roja om Klassekampen i Spanien under Franco 1939-76”, 171-243
 12. “Claude Meillasoux og studiet af bondesamfund”, Hist. 1976, 13-53
 13. “Die materialistische Geschichtsauffassung in Dänemark”, Eberhard Krüger (Hrsg.), Arbeiterbewegung in Nord- und Mitteleuropa zwischen nationaler Orientierung und Internationalismus, Flensburg 1976, 22-27
 14. (red.) Dokumenter til den spanske arbejderbevægelses historie, Århus: Særnummer af Den Jyske Historiker 1977 (166 pp.)
 15. “Studiet af bondeøkonomier før og nu”, Hist. 9:3, 1977, 72-92
 16. Historieopfattelse og samfundsudvikling, Kbh.: DR grundbog (med Jens Christian Manniche og Preben Torntoft), København 1978 (118 pp.)
 17. Tradition, opbrud og formidling (red. med Niels Christensen og Jens Christian Manniche), Århus: Den Jyske Historikers skriftserie 1979 (344, my contribution 97 pp.)
 18. “Begreber i en makrohistorie”, Noter om Historie og undervisning 2, 1979,
 19. “Er vores samfund historieløst?”, 1800-tallet 2:4 1981, 12-19
 20. “Fascismeforskning i komparativt perspektiv”, Nyt fra Historien 31:1, 1981, 1-5
 21. “Tanker om kapitalistiske stats- og regimeformer”, Studier i historisk metode, 16, 1981 Oslo: Universitetsforlaget, 113-32 and 151-52
 22. (red.) Ud og ind af historien, Den Jyske Historiker 21, 1981, my contributions pp. 5-16 and 117-122
 23. “Korporatisme, fascisme, totalitarisme eller autoritære regimer”, Hakon Löe (red.) Symposium: Kritisk fascismeforskning i Norden, Ålborg: skrifter fra NSU 1982, 214-85 (Særtryk: Politikformer i Mellemkrigstiden, Århus Universitet 1981, 75 pp.)
 24. Beskæftigelsesmuligheder for historikere (med Knud Knudsen), Historisk Institut, Århus Universitet 1981 (70 pp.)
 25. “Mens verden langsomt ændres”, 1800-tallet 3:3, 1982, 3-7
 26. “Fagkritikkens historie”, Røde celler (Historisk institut, Å.U.), 1982:2, 47-55
 27. “Socialhistoriens mange sider”, Den Jyske Historiker 23-24, 1982, 183-98
 28. “Evolution og historie?”, Erik Schroll Fleischer (red.), Evolution, kultur og samfund, Herning: Systime 1983, 147-188
 29. Demokrati og offentlighedsformer (artikelsamling), Århus Universitet 1983 (98 pp.)
 30. Intellektuelle, stat og samfund (artikelsamling), Århus Universitet 1983 (110 pp.)
 31. “Hvordan studere nazismen i Danmark”, Historie 15:3, 1984, 490-98
 32. Fascismen i Italien. Brud og kontinuitet i Italiens historie efter 1800 (med T. B. Olesen og N. A. Sørensen), Den Jyske Historiker 27-28, 1984 (2.ed., Århus Universitetsforlag 1986, 287 pp. with English summary)
 33. “Det italienske samfund trives trods statens død”, Information juni 1984, 5
 34. “Hvad er det danske ved Danmark?”, Den Jyske Historiker 29-30, 1984, 85-137
 35. “Dansk identitet”, Weekendavisen oktober 1984
 36. “Fascisme, brud og kontinuitet i Italiens og italienernes historie”, Nyt fra Historien 33:2, 1984, 65-75
 37. “Form og ideologi. Opstod den moderne italienske arkitektur i kraft af fascismen?” Arkitekten, 1985:4, 62-69
 38. “Kafka, Praha og det østrig-ungarske dobbeltmonarki”, in Per Højholt m.fl. Kafka 100 år, Århus: Sjakalen 1985, 172-199
 39. “Kærlighed, afføring, fremskridt”, Ole Fenger og Stig Jørgensen (red.), Skabelse, Udvikling, Samfund, Acta Jutlandica 60, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1985, 237-258 and 282-87
 40. “Fra det moderne til det postmoderne samfund”, Politica 3, 1985, 330-358
 41. “Politik og livsformer i de mediterrane samfund”, Den Jyske Historiker 33, 1985, 99-116
 42. “Tendenze attuali nella storiografia danese sul fascismo e sul nazismo”, Informazione 8, 1985 (Firenze), 10-12
 43. “Reactionary Modernism and Nazism in Germany: Inevitable Destiny or Chance?”, German Studies 5, 1985 (Harvard), 45-50
 44. “The Symbolic Nature of Modern Politics – the French Revolution Reconsidered”, French Politics and Society 12, 1985 (Harvard), 23-33
 45. “Katolikker og kommunister i det italienske samfund”, Informazioni 13, 1985, 1-10
 46. “Den antikapitalistiske konservatisme, J. C. Lindberg”, Bekker-Nielsen m.fl., Stykkevis og delt. 5 essays om Grundtvig og grundtvigianismen, Århus: Antikva og Aarhus Universitetsforlag 1986, 61-72
 47. “Er postmodernisme noget for historikere?” Noter om historie og undervisning 88, 1986
 48. “Marianne – fra Minerva til Brigitte Bardot og Cathérine Deneuve”, Vive la France! Vive la République – Politisk kultur og politiske traditioner i Frankrig 1789-1986, Den Jyske Historiker 38-39, 1986, 5-34
 49. “Den rationalistiske arkitektur under det fascistiske regime i Italien”, Jørgen Guldberg (red.), Tema: Funktionalismen, Odense: Odense Universitetsforlag 1986, 171-200
 50. “Fascismen i Italiens historie”, Som kameraet så det, Kbh.: DR Grundbog 1986, 36-40
 51. “Afrika i vore stuer”, Sfinx 9:2, 1986, 75-79
 52. “Hvordan skriver man (en) god historie?”, Mod en ny samfundshistorie, Århus: Den Jyske Historiker 1986, 34-49
 53. “Was ist das Dänische an den Dänen?”, Klaus Schulte und Wolf Wucherpfennig (Hrsg.), Die Gegenwart der Vergangenheit, RUC 1987, 54-89
 54. “Socialism, makt och demokrati”, Bokbox 91-92, 1987, 20-33
 55. “Il caso italiano”, Informazioni 19, 1987, 12-20
 56. “Demokratiet og det postpolitiske samfund”, Hans Fink (red.), Grænser for rationalitet, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1987, 93-124
 57. “Kontrafaktiske hypoteser i historieforskningen”, Den Jyske Historiker 41, 1987, 130-33
 58. “Hvem sang Marseillaisen?”, Sfinx 10:2, 1987, 78-81
 59. “Republik og nation. Tilblivelsen af det moderne Frankrig 1789-1940”, Nyt fra Historien 36:2, 1987, 193-200
 60. “Deutschland über alles?”, i Tyskerne – stat og nation i Tyskland 1815-1988, Den Jyske Historiker 43-44, 1988, 4-29
 61. “Italienisering af Europa”, Kritik 84, 1988, 18-34
 62. “Ydmyg selvhævdelse og dansk nationalkarakter”, Nyt Nordisk Forum 52, Tema “Nordiske Grænser”, 1988, 44-50
 63. “Er republikanske dyder det egentligt amerikanske ved amerikanerne?”, Staffan Zetterholm (red.), Alexis de Tocqueville, Kbh.: Forlaget Samfundslitteratur 1988, 145-202
 64. Østrig-Ungarn: Imperium, Føderation eller anakronisme i nationstaternes epoke? Arbejdspapir CfK 6, Århus 1988
 65. Hvad er en nationstat?, Arbejdspapir CfK 12, Århus 1988
 66. Tocqueville og de moderne analyser af den amerikanske nationalkarakter, Arbejdspapir CfK 18, Århus 1988
 67. “Bønder og danskere. Dansk mentalitet og politisk kultur”, Vagn Wåhlin (ed.), Historien i kulturhistorien, Kulturstudier 2, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1988, 317-71
 68. “Politikkens kulturhistorie”, Den Jyske Historiker 47, 1989, 89-111
 69. “Den danske venstrefløj og Italien”, J. Moestrup og E. Nyholm (eds.), Italien og Danmark. 100 års inspiration, Kbh.: Gad 1989, 129-150 og 350-55
 70. “Les effets de la Révolution Française au Danemark”, Michel Vovelle (ed.), L’Image de la Révolution Française I, London/Paris : Pergamon Press 1989, 621-42 (med Henrik Horstbøll og Carsten Løfting)
 71. “USA. En nation af mange nationer”, Kritik 88 1989, 6-32
 72. “Aux larmes citoyens. Kampen om den symbolske repræsentation af den republikanske arv i fransk politik”, Slagmark. Idehistorisk tidsskrift 13,1989, 83-97
 73. “Syntese og analyse i postmodernismen”, Scandia (Lund, Sweden) 55, 1989, 13-43
 74. “Krig og fred”, Slagmark 10, 1987, 29-48
 75. “Politikkens arena”, Hans Fink, (red.), Om politik og iscenesættelse, Kulturstudier 5, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1989, 23-65
 76. “National identitet, nationale bevægelser og borgerliggørelse”, 41-53 i Niels Vollertsen m.fl., “Landbruget og den nationale udvikling i Nordslesvig. En diskussion af Gottlieb Japsens tese”, Historie 18:1, 1989, 29-56
 77. Revolutionen lyser – svagt, Arbejdspapir CfK 50 (20 pp.)
 78. “De franske intellektuelle og USA”, Prépublications 118, 1989, 3-11
 79. “Til folkefest i Gubbio”, Sfinx 12:4, 1990, 137-42
 80. “Sex og sundhed”, Den Jyske Historiker 48, 1990, 5-14
 81. “Die Politik im nachpolitischen Zeitalter”, Arbejdspapir CfK54. (35 pp.)
 82. “Hvor går Europa hen?” Højskolebladet 21 1989, 325-32
 83. “Findes der en “dansk” politisk kultur?, in Anne Holmen og Normann Jørgensen (eds.), Enhedskultur-helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse, Kbh.: Center for multikulturelle studier, Danmarks Lærerhøjskole 1989, 49-78
 84. “Magtens tomme sted”, Omverden 2, 1990, 3-10
 85. “Begrundelser for nationalitet”, Scandia 56:1 1990, 79-88
 86. “Stat, marked eller italienske tilstande”, Samfundsøkonomen 1990:3, 7-36
 87. “Historien foregår, men eksisterer den?” Den Jyske Historiker 50, 1990, 5-8
 88. “Klientelisme som en postpolitisk tendens” Politica 2, 1990, 191-207
 89. “Roms syv høje i Moskva”, Sfinx 1990:4, 131-36
 90. “Réforme ou révolution dans les monarchies absolutistes”, J. Hermann et C. Degler (eds.), Révolutions et réformes, Berlin 1990, 61-65 and “Republican Revolution or Absolutist Reform” in 170. Congreso Internacional de Ciencias HistoricasI, Grands Thèmes, Madrid 1990, 74-77
 91. “Republican Revolution or Absolutist Reform. Enlightened Absolutism as a Political Regime and a Political Philosophy in 18th Century Denmark and France.” (42 pp.) Arbejdspapir CfK 63, published as no. 156
 92. “Definitions of Nation in European Political Thought”, North Atlantic Studies 1:2, 1991, 51-56
 93. “Feindbilder und Vorurteile in der dänischen Öffentlichkeit”, G. Trautmann (Hrsg.), Die hässlichen Deutschen? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1991, 145-166
 94. “Nationernes storhedstid? Sovjetunionens fald”, Weekendavisen Bøger5.1991, 12
 95. Akropolis Persepolis tur retur. Hellenismeforskningen mellem orientalisme, hellenisme, imperialisme og afkolonisering. Hellenismestudier 4, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991 (80 pp.)
 96. “Efter den videnskabelige historieforsknings storhed og fald”, Erik Christiansen og Jens Christian Manniche (red.), Historiens ansigter, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 135-65
 97. “Contadini e danesi. Identitá nazionale e cultura politica di Danimarca”, Storia e Societa 51, 1991, 153-188
 98. “Postpolitik all’italiana”, Ulla Bryanne (red.), Apulien, Ålborg: Italiensk-lærerforeningen 1991, 78-97
 99. “Racisme og humanisme”, Omverden 4, 1991, 5-9
 100. “Reform and Revolution. The French Revolution and the Case of Denmark”, Scandinavian Journal of History 15, 1991, 155-80 (med Henrik Horstbøll)
 101. “Fra imperier til postkommunistiske nationalstater”, Nyt fra Historien XL:1 1991, 1-12
 102. “Machiavelli og frihedens sociologi”, Anton Ehlers (red.), Magtens Tænker. Om Machiavelli og statskunst fra renæssance til nutid, Akademisk Forlag 1992, 61-85
 103. “Hvad ville der være sket hvis Alexander den Store ikke var død i 323 fvt.”, Omverden 6, 1992, 11
 104. “Mellem Lenin og Løgstrup”, Politica 1991:2, 197-200
 105. (ed.), Britain – Nation, State and Decline, Culture and History 9-10, 1991; own contribution, “Denationalizing National History”, 1-31
 106. “Ukania – det britiske perspektiv på Englands historie”, 5-26 og “Irland mellem union og republik”, Rule Britannia – De britiske øer 1688-1815, Den Jyske Historiker 54-55, 1991, 5-26 og 189-98
 107. “National og etnisk identitet”, H. Fink og H. Hauge (eds.), Identiteter i forandring, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1991, 144-83
 108. “Politisk kultur og landskabsopfattelse i Danmark”, Bek, Algreen-Using og Scherup Hansen (eds.), Syn for sagn. Om byens og landskabets æstetik, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 1991, 21-32
 109. ”Hvorfor hader vi svenskerne? – Danmarkshistorierne mellem svensk og tysk”, Anders Linde Laursen og Jan Olof Nilsson (eds.), Nationella identiteter i Norden – ett fullbordat projekt? : Nordisk Råd 1991, 117-147
 110. “Les danois” (m. Palle O. Christiansen), Arbejdspapir 5 1991, Århus: Center for Kulturforskning 48 pp.
 111. “Hinsides habsburg?” og “Miklós Szabó, Ungarns historie og politiske kultur”, Hinsides HabsburgPolitisk kultur i Centraleuropa 1918-39, Den Jyske Historiker 57, 1991, 4-16 og 66-75
 112. “Danish Identity: European, Nordic, or Peasant? Some reflections on the political culture of the Danish nation state before and after joining the European Community”, Lise Lyck (ed.), Denmark and EC membership Evaluated, London: Pinter Publishers and St. Martin’s Press 1992, 167-177
 113. “What is National and Ethnic Identity?”, Per Bilde e.a. (eds.), Ethnicity in Hellenistic Egypt, Århus: Aarhus University Pres 1992, 16-38
 114. “Peasants and Danes – National Identity and political Culture in Denmark”, Comparative Studies in Society and History 34:1, 1992, 3-27
 115. “En republik af mange republikker – USA som føderativ nationstat”, Christen Sørensen (red.), Nation-Union – efter Minsk og Maastricht, Kbh.: Fremad 1992, 401-37
 116. “Nationale minoriteter. Et historieforskningsperspektiv”, Helen Krag og Margit Warburg (red.), Fjorten synsvinkler på minoritetsstudier, Kbh.: Spektrum 1992, 121-149
 117. “Danmarkshistorie mellem statshistorie og nationshistorie”, Historie 1992, 265-288
 118. Europas ansigter. Nationale stater og politiske kulturer i en ny gammel verden, Kbh.: Rosinante/ Munksgård 1992 444 pp. (2. udgave som paperback 1998 og 2001) anmeldelser:
 119. (red.), Dansk identitet?, Kulturstudier 19, Århus: Aarhus Universitetsforlag 1992 (239 pp.) my contribution (with Palle O. Christiansen) “Folket, landet og nationen”, 13-57
 120. “The Herder they come – Johann Gottfried Herder og teorierne om national identitet”, Slagmark 18, 1992, 95-112
 121. “Kulturhistorien i det danske landskab – ossianske heder, gyldne kornmarker eller kondister”, Frednings-faglig Forening, FFF-bladet 1992, nr. 5, 15-19
 122. “European Perspectives”, Danish Literary Magazine 2, 1992, 7-8
 123. “Nationer og nationale Minoriteter i historieforskningen”, Niels Vollertsen, Jørgen Kühl, J. N. Martinez og Kåre Ulrich Jessen (red.), Nation og mindretal. Nationale mindretal og mindretalspolitik i Europa, Århus: Forlaget Historia, 1992, 161-93
 124. “Danmark og danskerne”, Kvan 34, 1992, 27-32
 125. Den demokratiske udfordring. EF’s dagsorden efter den 2, juni 1992, Kbh.: Ugebrevet Mandag Morgen september 1992 (med Peter Nedergaard, Thomas Pedersen og Hjalte Rasmussen) (53 pp.) English Summary
 126. Danmarks europæiske virkelighed Et nyt perspektiv på folkeafstemningen den 18. maj, Kbh.: Ugebrevet Mandag Morgen (medforfatter) 1992 (92 pp.)
 127. “Kaffens, brændevinens og demokratiets Europa”, Carsten Jensen (red.), Et nyt Europa, En ny moral, Et nyt demokrati, Lettre Internationale, Århus: Århus Festuge & Politiken 1992, 65-70
 128. “Language and National Identity in the Danish Nation state in the 19th Century”, History of European Ideas 16, no.1-3, 1993, 213-18
 129. “Grundtvig, grundtvigianisme og dansk national identitet.”, Blienke und Marold (Hrsg.), Arbeiten zur Skandinavistik 10, 1993, 387-407
 130. “Forord”, til Hartvig Frisch, Pest over Europa, Kbh.: Forlaget Fremad 1993 6. ed., V-XIV
 131. “Nationalstaten i klemme”, Udenrigs 1993:1, 32-40
 132. “Nationalstaten i klemme”, SFOF 1993, Hvorhen Europa?, 3-7
 133. “Propagandan om den nordiska enhet”, Nordens Tidning 3/93, 24-26
 134. “Historieskrivning som disciplinernes dronning. Nekrolog over E. P. Thompson”, Den Jyske Historiker 65, 1993, 148-152
 135. “Stater, nationer og etniske grupper i Jugoslavien”, Internasjonal Politikk (Oslo) 51:4, 1993, 435-458
 136. “Tag Europa alvorligt”, Udenrigs 1993:4, 78-81
 137. “Erik Ib Schmidt og opbygningen af den nationale velfærdsstat”, Historie 1994:1, 108-114
 138. “The European Character of the Ottoman Empire”, Middle East Studies in Denmark. Festschrift to Søren Mørch, Odense: Odense University Press 1994, 87-110
 139. “Regioner, stater och nationer i Europa”, Sven Tägil e.a. (eds.), Närhet och nätverkregionerns återkomst, Lund: Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse 5 1994, 76-95
 140. “Nationdannelsesprocessen i Danmark 1600-1900 – “Danmark” som nordisk nationalstat eller de nationaliserede rester af et multinationalt imperium?”, rapport Norden og Baltikum til det 22. nordiske historikermøte Oslo 13.-18. august 1994, Oslo: Universitetet i Oslo, 151-171
 141. “Det ottomanska rikets europeiska karaktär”, Anders Björnson (red.) Det korta 1900-talet. Tiden efter första världskriget, ABF konference om Europa – Historiens återkomst, Stockholm: ABF 1994, 20-29
 142. “Socialisme og borgerdyder”, Kritik 108, 1994, 58-68
 143. “Red Norden fra nordisterne”, Nordisk Tidskrift 1994:4, 305-18
 144. “Afmytologisering af renæssancen”, Den Jyske Historiker 66, 1994, 121-23
 145. “Stater, nationer og etniske grupper i Jugoslavien”, E. A. Andersen og H. Wiberg (red.), Storm over Balkan, Kbh.: C. A. Reitzels Forlag 1994, 92-124
 146. “De intellektuelle og populismen – Christopher Lasch om fremskridtet og dets kritikere”, Slagmark 22, 1994, 97-104
 147. “Nation-Building Danish Style”, Øystein Sørensen (ed.), Nordic Paths to National Identity in the Nineteenth Century, serie Nasjonal identitet nr. 1/94 Oslo: The Research Council of Norway, 1994, 37-54
 148. “Årsager til og konsekvenser af det danske nej til Maastricht-traktaten”, Olof Ruin (red.), Suveränitet och demokrati. Bilaga del till Betänkande av EG-konsekvensutredgarna: Subsidiaritet, Stockholm: Statens offentliga utredningar 1994:12, 315-24
 149. “Regioner, stater og nationer i Europa”, Nasjonal identitet og nasjonalisme, Oslo: Den norske Historiske forening, HIFO 1994, 87-101
 150. “Nordisk identitet”, Kulturjournalistik frem mod år 2000, Tema Nord 1994: 644, 9-12
 151. “Grundtvig, el grundtviguianismo y la identidad nacional danesa”, América Latina – Europa Central – Dinamarca. Desafíos regionales e interpretaciones del espacio, Memoria del VI Congreso Ceisal, Århus: Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Aarhus 1994, 3-28
 152. “Regionale, nationale und übernationale Identitäten in den Ostseeländern”, T. El-Gebali-Rüter (Hrsg.), Lebendige Textilkultur in den Ostseeländern, Hohengehren: Schneider Verlag 1994, 10-20
 153. “Muslims and Christians in the Balkans”, Sefa Martin Yürükel (ed.), The Balkan War, Moesgaard: Afdeling for Etnografi og Socialantropologi 1995, 195-203
 154. “Det habsburgske og det osmanniske imperium – Mure, krige og fælles historie”, Ola Tunander (red.), Europa och Muren. Om “den andre”, gränslandet och historiens återkomst i 90-talets Europa, Stckh.: Nordisk Sommeruniversitet 1995, 157-199
 155. “Det osmanske rikes europeiska karakter”, Samtiden (Oslo) 2, 1995, 21-30
 156. “Forord”, J. P. Bonde, EU Hvorhen?. Union eller forbundsstat?: Vindrose 1995, 5-10
 157. ”Da København talte tysk”, De var fremmede, Kbh.: Assistens Kirkegård Udstillingskatalog 1995, 31-34
 158. “Vi har fødder, ikke rødder”, Månedsbladet Press 116-17, 1995, 74-75
 159. “Stat, nation och utrikespolitik i fyra nordiska länder”, Nordiskt 1800-tal. Från de svenska historiedagarna i Örebro hösten 1994, Aktuellt om Historia 1995: 2-3, 39-44
 160. “Norden – europæisk eller nordisk?”, De Nordiske Fællesskaber, Den Jyske Historiker 69-70, 1994, 7-37
 161. “The Return of Empires?”, B. Hansen (ed.), European Security – 2000. Festschrift to Bertel Heurlin, Copenhagen: Political Studies Press 1995, 135-171
 162. “Republican Revolution or Absolutist Reform?”, G. M. Schwab and J. R. Jeanneney (eds.), The French Revolution of 1789 and Its Impact, Westport, Connecticut: Greenwood Press 1995, 227-56
 163. “Wie sieht die dänische Öffentlichkeit die Deutschen?” Deutschlandbilder in England, in Frankreich, in Dänemark und in den Niederlanden, 5. Leutherheider Forum 15-18. Dez. 1993, Krefeld: Paul-Kleinewefers-Stiftung 1995, 84-90
 164. “Europas politisk-kulturelle situation frem til år 2010”, Strategisk Oplæg om Fremtidens Europa, Kbh.: Særnummer af Europæisk Politik 1995, 67-92
 165. “Længslen efter en harmonisk verden”, Claes Kastholm (red.), Korrektur på Mein Kampf, Kbh. 1995
 166. “Dansk mindretalspolitik i praksis”, Responsum afgivet til Folketingets Udvalg vedrørende dansk sikkerhedspolitik for SNU, Christiansborg: Folketinget 1995 (28 pp.)
 167. “Fordommene om den hæslige tysker”, Weekendavisen maj 1995, 1-2
 168. “Der Aufbau einer färöischen Identität – Nordisch, norwegisch, dänisch – oder färöisch?”, Christof Dipper und Rolf Hiestand (Hrsg.), Siedleridentität, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 1995, 113-140
 169. “Norden, det tyske och det moderna”, Anders Björnsson och Peter Luthersson (eds.), Vändpunkter. Europa och dess omvärld efter 1989, Stockholm: Svenska Dagbladet 1995, 179-210
 170. “Identitet, historie og kultur” (medforfatter), Samfundets behov for forskning, Kbh.: Forskningsministeriet 1996, 11-24
 171. “Danmark og mindretallene i teori og praksis”, Jørgen Kühl (red.), Mindretalspolitik, Kbh.: DUPI 1996, 44-106
 172. “Alt fast og solidt fordufter – nation og civilisation i den moderne verden”, B. Pecseli (red.), Kultur & Pædagogik, Kbh.: Munksgaard 1996, 61-87; 2. ed. 1999
 173. “Stat, nation og national identitet”, Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (eds.), Klassisk og moderne samfundsteori, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 1996, 474-93; 4 oplag; 2. revised ed. 2000 (Swedish translation 1999; English translation Blackwell 2000, cf. no. 222); 3. revised ed. 2006, 2. oplag; 4. revised ed. 2007 and 2010 (cf. no. 299)
 174. “Det osmanniske rige og Sydøsteuropa”, Nyt fra Historien 46:1, 1996, 129-136
 175. “Das Deutschlandbild in Dänemark”, Hans Süssmuth (Hrsg.), Deutschlandbilder in Dänemark und England, in Frankreich und den Niederlanden, Baden-Baden: Nomos Verlag 1996, 170-193
 176. “The Failure of Universal Empire”, S. Tønneson a.o. (eds.), Between National Histories and Global History, Helsingfors: Historiallinen Arkisto 110:4 1997, 93-114 (reprint DUPI Working Papers 1997/4)
 177. “The European Uniqueness”, European Studies Newsletter I:1 Århus), 1996 20-33
 178. “The Meaning of Europe – Empire, Nation-states, Civilization”, Brian Patrick McGuire (ed.), European Identity in the Middle Ages, Kbh.: C.A. Reitzel 1996, 301-45
 179. “Krig på danske museer og historiecentre”, Dansk Tidsskrift for Museumsformidling 15, 1996 47-50
 180. “Europa – imperier, nationalstater, civilisation”, Passage 24, 1996 117-168, Tema “Europa som drøm”
 181. “The North Sea Countries: A Global Perspective”, North Sea Commission 3rd. General Assembly 14 April 1994, Viborg Amt 1996, 15-23
 182. “Geschichte über Bord”, Nordeuropa Forum 1, 1996, 24-26
 183. “Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture”, G. Eley and R. G. Suny (eds.), Becoming National. A Reader, New York: Oxford University Press 1996, 179-222 (reprint of 104)
 184. “Hvorfor ble ikke Kina Europa?”, Samtiden (Oslo) 5/6, 1996, 118-125
 185. “Mainstream er slet ikke så dårlig”, Kritik 123, 1996, 71-75
 186. “Frihed, lighed og kærlighed”, International – the Danish Way. I anledning af ACIUs 5-års dag, : ACIU 1996, 33-46
 187. (med Jan Ifversen) (eds.), Begreb og Historie, Aarhus Universitet: Begrebshistoriske Studier 1, 1996 (130 pp.)
 188. “Hinsides Habsburg”, J. Lebech og M. Nørgard, Moderne europæisk nationalisme, Kbh.: Gyldendal 1996, 58-60
 189. “Die Deutschen: eine gelbe Gefahr”, Kurt Jonas und Gudrun Wagner (Hrsg.), Pølsetyskere und dumme Dänen. Eine kontrastive Nachbarkunde, Holbæk.: Forlaget Sprogbøger, 1996, 18-19
 190. “Ikke let at springe ud af skabet som kristen”, A. Poulsen og J. Schow-Madsen (eds.), Kristendom i Nutid, Kbh.: Munksgaard, 1996, 60-61
 191. “Middelhavet og Europa”, Udenrigs 1996:4, 53-60
 192. “Den franske ekspedition”, Sfinx 19:3, 1996, 122-29
 193. “The Nordic Countries in the Baltic Region”, P. Joenniemi (ed.), Neo-Nationalism or Regionality. The Restructuring of the Political Space around the Baltic Rim, Stockholm: Nord Refo 1997:5, 26-53
 194. “Europæisk civilisation, begrebshistorie og diskursanalyse” (med Jan Ifversen), Den Jyske Historiker 73, 1996, 122-137
 195. Hvad nu hvis … Kontrafaktiske hypoteser og “åbne” situationer i historie og historieforskning“, Kritik 127, 1-17, 1997 (preprint CfK arbejdspapir 46)
 196. “Mallorca. Nøgleposten i kongeriget Aragon”, Sfinx 1997:2, 75-84
 197. The Geopolitics of Nordic Identity – From Composite States to Nation States, in Øystein Sørensen and Bo Stråth (eds.), The Cultural Construction of Norden, Oslo: Scandinavian University Press 1997, 25-71
 198. “Nation-States and Empires in the Current Process of European Change”, Ola Tunander (ed.), Geopolitics in Post-Wall Europe, London: Sage Publications 1997, 94-120
 199. “The Many Houses of European Values. European Humanism and Cultural Relativism”, J. P. Burgess (ed.), Cultural Politics and Political Culture in Postmodern Europe, Amsterdam: Rodopi, Postmodern Studies 24, 1997, 41-59
 200. “National and Ethnic Identity in the Baltic Area”, J. E. Olson, Y. Varpio und M. Zadencka (Hrsg.), Literatur und nationale Identität im Ostseeraum, Tampere: Suomen kirjalisuus 36: 1997, 20-49
 201. “Det osmanniske rige, Tyrkiet, Balkan og Europa”, Arven fra Osmannerriget. Balkan og Tyrkiet i går og i dag, Den Jyske Historiker 74, 1997, 9-24
 202. “Dansk Hellenismeforskning”, Den Jyske Historiker 75-76, 1997, 177-20
 203. “Nationale Identitäten. Ursprünge und Entwicklungen. Deutschland, der Norden, Skandinavien” and “Die Geburt der modernen Nationalstaaten in Nordeuropa”, B. Henningsen, J. Klein, H. Müssener und S. Söderlind (Hrsg.), Skandinavien und Deutschland 1800 bis 1914, Berlin: Deutsches Historisches Museum 1997, 29-38 og 161-63
 204. “Identitet”, Den Store danske Encyklopædi 9, Kbh. 1997, 236-37
 205. Hallager, Birgitta, Isager, Jakob, Linton, Michael og Østergård, Uffe (eds.), Hvad Middelhavet gemmer, Århus: Tidsskriftet Sfinx 1997 (167 pp.)
 206. “Euroregion Schleswig/Sønderjylland“, Nord Refo 1997
 207. “Vores chance for indflydelse”, M.-B. Kullberg, P. Bejder, K. B. Holst, EU med andre øjne, Skødstrup: Forlaget Mañana 1998, 5-12
 208. Identitet og identitetspolitik, Kbh.: Rosinante 1998 (447 pp.) paperback ed., Rosinante 2000 (anmeldelser:
 209. “Historisk Sociologi som modernitetens historieskrivning – poststrukturalisme og samfundsteori efter den Kolde Krig”, Den Jyske Historiker 80, 1998, 32-73
 210. “Konservatisme, borgerdyder og patriotisme”, Svend Gunbak og Michael Jalving (eds.), Konservatismens veje og vildveje, Kbh.: Gunback Paperbacks 1998, 101-26
 211. “Det truende asiatiske Tyrkiet”, L. Jeppesen og P. Seeberg, Mellem øst og vest. Fra Osmannerriget til det moderne Tyrkiet, Kbh.: Munksgaard 1998, 10-11
 212. Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, med Björn Hettne och Sverker Sörlin, Stockholm: SNS förlag 1998 (463 pp.) 2. upplagan 2006 med efterskrift (503 pp., see no. 297)
 213. “Østersøen som historisk region”, L. Christiansen og J. S. Thomsen (eds.), Danmark i Østersøregionen, Kbh.: DUPI 1998, 21-37
 214. “Venezia – den byzantinske gøgeunge”, Sfinx 1998:3, 114-121
 215. “The Nordic Countries: Centuries of Conflict and the Transition to Cooperation”, Romanian Journal of International Affairs (Bucuresti) vol. IV:2, 1998, 20-70
 216. “Værnepligt og nationalstat”, Fokus, Kbh: DUPI 1998:5 (20pp.)
 217. “Danmark i Europa”, “1749” 250 års jubilæumstillæg, Weekendavisen januar 1999, 2
 218. “Le sentiment national au Danemark”, Historiens et Geographes, No. 366, (Paris) april 1999, 165-174
 219. “Hvad er det særlige ved Europa?”, Hans-Åke Persson & Fredrik Lindström (eds.), Europa – en svårfangad historia, Lund: Studentlitteratur 1999, 38-60
 220. “Europäische Identität und Identitätspolitik”, B. Henningsen und C. Beindorf (Hrsg.), Eine zivile Imagination, Baden-Baden: Nomos 1999, 213-232
 221. “Vad hade hänt … Kontrafaktiska hypoteser och ’öppna’ situationer i historien och historieforskningen”, L. M. Andersson och U. Zander (eds.), Tänk om … Nio kontrafaktiska essäer, Lund: Historiska Media 1999, 29-64, paperback ed. 2000, pp. 25-57 (Swedish translation of 182; 3. printing 2003); reprint in Lars M. Andersson och Ulf Zander (red.), Tänk om… Tio kontrafaktiska berättelser, Lund: Historiska media i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009, 32-74
 222. Se lige ud”. Værnepligten til debat (sammen med H. C. Bjerg og H. Engell), Kbh.: Folk og Værn 1999 (99 pp.)
 223. “Nation”, Den store danske Encyklopædi 14, Kbh. 1999, 27-28
 224. “Danmark og Norge. Delt af en fælles fortid?”, Erik Rudeng (red.), Debatten om De nasjonale strateger af Rune Slagstad”, Oslo: Pax forlag 1999, 117-134
 225. “Europas Forenede Stater?”, M. Esmann, P. Hiort, J. Maigaard, L. Nielsen (eds.), Europarådet 1949-99, Kbh.: Europabevægelsen i Danmark 1999, 48-55
 226. “Norge, Norden og Europa”, Gudmund Moren (red.), Historikerens rolle i samfunnet. Rapport fra Norske Historiedager 99, Høgskolen i Lillehammer 1999, 91-96
 227. “1848 aus der Sicht von 1998. Der Bürgerkrieg im dänisch-deutschen Gesamtstaat 1848-50 unter der Perspektive des Bürgerkrieges in Ex-Jugoslawien”, W. Beutin, W. Hoppe und F. Kopitzsch (Hrsg.), Die deutsche Revolution von 1848/49 und Norddeutschland, Frankfurt a. M.: Peter Lang 1999, 251-262, Bremer Beiträge zur Literatur- und Ideengeschichte Bd.27
 228. “Nationalisme eller patriotisme”, W. Boss, A. Johansen, S. Kofod (eds.), Nationalisme, krig og demokrati, Kbh.: Gyldendal 1999, 119-120
 229. “Uddannelse og nationalisering – opbygningen af en nationalstat”, Uddannelse 1999:5, 14-23
 230. “Wie klein und homogen ist Dänemark eigentlich”, Ästhetik und Kommunikation (Berlin) 107, 1999, 25-32 (Tema: Kleine Länder)
 231. “Grundloven, kirken og Danmark”, Bent Hansen (red.), Talerne ved grundlovsfesten i Viborg 17. september, Viborg: Viborg Amt 1999, 29-38
 232. “Regions and Regionalism in Denmark”, Newsletter 2, Jean Monnet Center Aarhus University, 2000, 4-13
 233. Danish National Identity: Between Multinational Heritage and Small State Nationalism“, Hans Branner and Morten Kelstrup (eds.), Denmark’s Policy towards Europe after 1945: History, Theory and Options, Odense University Press 2000, 139-184, 2. ed. 2003
 234. “Hvad er det “europæiske” ved den europæiske civilisation”, Jakob Balling (red.), Kirken og Europa, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2000, 22-101
 235. “Hvilket Danmark?”, Medlemsrapport,: Institut for Fremtidsforskning, 2000:2, 22-26
 236. “State, Nation and National Identity”, Heine Andersen and Lars Bo Kaspersen (eds.), Classical and Modern Social Theory, Oxford: Basil Blackwell 2000, 447-66
 237. “Europæisk samarbejde og nationale minoriteter”, Sigurd Handrup a.o. (eds.), På randen af Europa, Kbh.: Operation Dagsværk 2000, 34-42
 238. “Ydmyg selvhævdelse – en dansk kunstart”, Th. Borup Jensen (red.), Danske tilstande. En antologi af danske essays, Kbh.: Schønbergs kulturelefanter 2000, 76-85
 239. “Euroen og markedet” Newsletter 4 Jean Monnet Center, Aarhus University 2000, 6-9
 240. Holocaust, folkedrab, folkemord og europæiske værdierDen Jyske Historiker 90, 2000, 14-38
 241. European Identity and the Politics of Identity“, Peter Burgess and Ola Tunander (eds.), European Security Identities. Contested Understandings of EU and NATO, Oslo: PRIO Report 2/2000, 7-28
 242. “Den franske ekspedition til Ægypten”, Erik Christiansen (red.), Arven fra Ægypten II, Århus: Sfinx, Institut for klassisk arkæologi, Århus Universitet 2001, 123-142
 243. Er Spanien anderledes?“ in Spanien mellem imperium og nation af mange nationer, Den Jyske Historiker 91-92, 2001, 5-24
 244. Fortsætter historien? I anledning af Thomas Thurahs Historien er ikke slut“, Kritik 152, august 2001, 58-65
 245. “Wallerstein, Immanuel”, Den Store Danske Encyklopædi 20, Kbh.: Gyldendal 2001, 289
 246. “Nationalsproget fransk blev skabt i 1789 – vejen fra provins til nation”, Fransk Nyt 228, maj 2001, 18-20
 247. “Regions and Regionalism in Denmark”, Regional Contact 15, 2001 Maribor, (Slovenia), special issue on “Regionalism from Exclusion to Inclusion”, 148-156
 248. “Én kosmopolitisk kultur?”, Politologiske Studier 4:2, 2001, 106-109
 249. “Den danske stat – territorialt betragtet”, Torben Beck Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen (eds.), Territorial Dynamik – Streger på landkort, billeder i vore hoveder, Århus: Aarhus Universitetsforlag og Magtudredningen 2002, 45-60
 250. “The North Sea Region: a contrast or Supplement to the Surrounding Nation-States?”, New Northern Knowledge. Structural Change in Europe 2, Bollschweil (BRD): Hagbarth Publications 2002, 11-19
 251. “Regeringskonferencen i historisk perspektiv eller er føderalisme en idé for Europa?”, Økonomi og Politik 2002:2, 37-61
 252. “Nordic Identity between “Norden” and Europe”, Luis Beltrán, Javier Maestro, Liisa Salo-Lee (eds.), European Peripheries in Interaction. The Nordic Countries and the Iberian Peninsula, (papers from an International Seminar November 23-25, 2000, University of Alcalá, Spain), Universidad de Alcalá: Servicio de Publicaciones 2002, 151-202
 253. “Stato e società civile in Danimarca: il paradosso danese”, in Carlotta Sorba (ed.), Individui, diritti sociali, collettività nella storia contemporanea”, atti del convegno annuale SISSCO, Padova, 2-3 dicembre 1999, Roma: Pubblicazioni degli Archivi di Stato 101, 2002, 70-115
 254. “The State of Denmark – Territory and Nation”, European History Review 2, (Paris) 2002, 200-220
 255. “The Europe of Regions – a lost Project?”, Journal of Nordregio, September 2002, vol. 2, 7
 256. “Den europæiske nødvendighed – og den danske”, Udenrigs 2002:4, 80-87 (reprint i Newsletter from The Jean Monnet Center, No.11, University of Aarhus, 2002, 23-30)
 257. “Menneskerettighedernes oprindelse”, Kvan 64, november 2002, 108-127
 258. “Dansk identitet – folk, stat, nation, sprog og kirke”, i Annette Lerche Trolle, Merete Ipsen, Michael Steen Hansen, Jens Thorhauge (eds.), … herfra min verden går. Dansk identitet i fortid, nutid og fremtid, Vejle: Sammenslutningen af Lokalarkiver 2002, 21-30
 259. “Holocaust, Genocide and European Values”, Steven Jensen (ed.), Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates, Copenhagen: Danish Center for Holocaust and Genocide Studies, Danish Genocide Studies Series vol. 2, 2003, 175-92; Bosnian translation, “Holokaust, genocide i evropske vrijednosti”, in S. Jensen (Uredio), Genocid – Slucajevi, Poredenja i Savremene Rasprave, Sarajevo 2007, 197-216
 260. “Den Jyske Historikers første hundrede numre”, Den Jyske Historiker. Mellem civilisationshistorie og globalhistorie, 100, 2003, 5-11
 261. “Lutheranismen, danskheden og velfærdsstaten”, Klaus Petersen (red.), 13 Historier om den danske velfærdsstat, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003, 27-37
 262. “Dansk udenrigspolitik – de første 2500 år”, Udenrigs 2003:1, 89-92
 263. “Världsförbättrare kan inte sitta på åskådarläktaren”, Axess 4, maj 2003, 9-10, på dansk no.249
 264. “Dansk interventionspolitik”, Jean Monnet Center Newsletter 14, Aarhus University, June 2003, 38-45
 265. “Gibraltar”, Sfinx 26:2, 2003, 92-96
 266. “For konge og fædreland. Universiteterne i dansk-norsk-slesvigsk-holstenske stat”, Rubicon 11:2, (Odense), 2003, 17-42; forkortet version som 6 artikler i Weekendavisen september 2004
 267. “Europa” er der hvor der ikke er dødsstraf”, Kritik 165, 2003, 51-54
 268. “Holocaust and European Values”, Jean Monnet Center Newsletter 15, Aarhus University, October 2003, 8-29
 269. Christine Antorini m.fl., En antologi, Kbh.: Gyldendal 2003 (189s.), (medforfatter)
 270. “Nationellt självbestämmande?”, i Håkon Arvidsson & Hans-Åke Persson (red.), Europeiska Brytpunkter, Lund: Studentlitteratur 2003, 25-70
 271. “Myter om dansk historie”, Kvan 67 (Kultur og dannelse), december 2003, 42-61
 272. “Auschwitz og europæiske værdier”, Thomas Brudholm og Martin Mennecke (eds.), Erindringens fremtid. Auschwitz-dag i Danmark,: Lindhardt og Ringhof 2004, 180-233
 273. “Mer, fer, terre: les clefs de l’histoire scandinave”, Geo 302, (Paris) avril 2004, 63-65, tema “Danemark, Norvège, Suéde”
 274. “Udvidelse af EU eller genforening af Europa?”, Jean Monnet Center Newsletter 18, University of Aarhus, June 2004, 6-17
 275. “The Danish Path to Modernity”, Thesis Eleven 77, May 2004, 25-43
 276. “Europe’s Saints: The Official Construction of a History of the European Union”, J. Peter Burgess (ed.), Museum Europa. The European Cultural Heritage between Economics and Politics, Kristiansand: Norwegian Academic Press 2003, 31-66
 277. “Pas og grænser i historien”, Jesper Gulddal og Mette Mortensen (eds.), Identitet, kultur og grænser, Kbh.: Informations Forlag 2004, 43-60
 278. “Nation. nationalisme og national identitet” in Tim Knudsen (red.), Kernebegreber i politik,: Forlaget Thomson 2004, 102-32
 279. “Europa i Norden”, Nytt Norsk Tidsskrift, 21 årg. 3-4, 2004, 382-98
 280. “Europas mange nye ansigter”, Udenrigs 2004:3, 42-65
 281. “Georg Brandes og Europa i dag”, Olav Harsløf (red.), Georg Brandes og Europa. Forelæsninger fra 1. internationale Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9. november 2002,: Museum Tusculanum Press 2004, 31-46
 282. “La Danimarca e l’Europa. Una relazione difficile”, Nord ed Europa. Identità Scandinava e Rapporti Culturali con il Continente nel Corso dei Secoli, Atti del convegno internazional di Studi, Genova, 15-17 settembre 2003, Quaderni del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Moderne 13, a cura di Gianna Chiesa Isnardi e Paolo Morelli, Genova: Casa Editrice Tilgher-Genova 2004, 281-312
 283. ““Eidora Romani Termini Imperii”, Cooperation and Integration in Nordic and European Contexts”, Newsletter from the Jean Monnet Center, University of Aarhus No. 20, December 2004, 31-58
 284. “Georg Brandes e l’Europa di oggi”, Studi Nordici IX, 2002/2004, Pisa 35-41
 285. “Gottorp, Slesvig og Sønderjylland mellem ’dansk’, ’tysk’ – og ’svensk’”. In Steinar Imsen (red.), Grenser og grannelag i Nordens historie, Oslo: Cappelen 2005, 51-71
 286. “Der Aufbau einer fäöischen Identität. Nordisch, norwegisch, dänisch – oder färöisch?” und “Der Staat Dänemark – Territorium und Nation”, Mitteilungsblatt des Deutsch-Färöischen Freundeskreises e.v. – Týskt-Føroyskt Vinafelag Nr. 33-34, 2005, 73-103 (English version om my website www.cbp.cbs.dk)
 287. “Denmark and the New International Politics of Morality and Remembrance”, Danish Foreign Policy Yearbook 2005, 65-101
 288. “Nationalstaten vandt”, Weekendavisen Juli 2005, 6
 289. “Nationalstatens genkomst?”, Kritik 176-177, 2005, 7-24
 290. “Verdens historie”, in Hvad enhver dansker bør vide, Gyldendal Leksikon i et bind, Kbh.: Gyldendal 2005, 203-207
 291. “College for the Instruction of Asian and Other Youth in Eastern Literature and European Science in Serampore”, In George Oommen and Hans Raun Iversen (eds.), It began in Copenhagen. Junctions in 300 years of Indian-Danish Relations in Christian Mission, Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge 2005, 204-220
 292. “Universitetet i Serampore”, In K. E. Bugge m.fl. (eds.), Det begyndte i København…. Knudepunkter i 300 års indisk-danske relationer i mission, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005, 165-175
 293. “Lutheranismen og den universelle velfærdsstat”, Jens Holger Schjørring (red.), Kirken og velfærdsstaten,: Anis Forlag, 2005, 147-184 (Lutheranism and the universal welfare state in Denmark)
 294. “Forord til den danske udgave” i Mirjam Bolle, Nu skal du høre hvordan en dag går her … Dagbogsbreve fra Amsterdam, Westerbork og Bergen-Belsen,: Høst & Søn 2006, 7-24 (om Danmark og Nederlandene)
 295. “Denmark: A Big Small State – The Peasant Roots of Danish Modernity”. In John L. Campbell, John A. Hall, and Ove K. Pedersen (eds.), National Identity and the Varieties of Capitalism. The Danish Experience, Montreal: McGill-Queen’s University Press 2006, 51-98
 296. “The History of Europe seen from the North”, European Review, 14:2, (Oxford) 2006, 281-297
 297. “Fædrelandenes Europa” eller “Europas Forenede Stater”?”, Quo Vadis. Europa efter forfatningstraktaten, Den Ny Verden 38:4, 2005, 7-26 (udkom i 2006)
 298. “Rezension von Bo Stråth, “Union och demokrati. De Förenade Rikena Sverige-Norge 1814-1905” und Francis Sejerstedt, ”Socialdemokratins tidsålder. Sverige och Norge under 1900-talet”, Nordeuropaforum 2005:2, 103-106
 299. “Svenske kejserdrømme”, Weekendavisen marts 2006, 6-7
 300. Tyrkiet i EU? – EU’s identitet, værdier og grænser, Copenhagen: DIIS 2006, www.diis.dk i serien DIIS: EU’s dilemmaer (21 pp.); trykt som “Tyrkiet i EU? – EU’s identitet, værdier og grænser” i Anne Mette Vestergaard og Malene Fenger Grøndahl, EU’s dilemmaer – Hvad sker der?,: Informations Forlag 2006, 139-149
 301. “EU – hvor stort? Tyrkiet, islam og europæiske værdier” i Dan Jørgensen (red.), Essays om fremtidens Europa, Kbh.: Informations Forlag 2006, 43-66
 302. “Why did China not discover Europe?”, Treasures from the Forbidden City and the Royal Danish Court,: The Royal Silver Vault 2006, pp.244-253 (Danish “Hvorfor var det ikke Kina som opdagede Europa?”, Skatte fra Kejserens Kina. Den forbudte by og Det Danske Kongehus, Katalog, Christiansborg Slot: Det Kongelige Sølvkammer 2006, 34-45; pp. 372-99 in Chinese
 303. “Efterskrift til andra upplagan” (med Björn Hettne och Sverker Sörlin), Den globala nationalismen. Nationalstatens historia och framtid, 2. reviderede og udvidede udgave, Stockholm: SNS Förlag 2006, 457-493 (see no. 206)
 304. “Global nationalisme og nationalstatens fremtid”, Anders Jerichow (red.), Verden foran os,: Det Udenrigspolitiske Selskab 2006, 61-73
 305. “Tanker før tanken. Forestillingen om den vestlige tanke – og dens østlige oprindelse”, Hans Siggaard Jensen, Ole Knudsen, Frederik Stjernfeldt (eds.), Tankens Kraft. Vestens idehistorie I-III, Kbh.: Lindhardt og Ringhoff 2006, 21-56 og “Deus Vult! – ideen om hellig krig i Europa (med Frederik Stjernfeldt), i samme pp. 325-29
 306. “Entre deux mers – Comparing the Mediterranean and the Baltic Sea”, Carsten Schymik, Valeska Henze, Jochen Hille (eds.), Go North! Baltic Sea Region Studies: Past – Present – Future, Berlin: BWV Berliner Wissenschafts Verlag 2006, 161-194
 307. “Folkedrab”, Thomas Brudholm og Martin Mennecke (eds.), Efter folkedrab. En flerfaglig undervisningsbog, : Dansk Institut for Internationale Studier 2007, 7-9
 308. “Den europæiske drøm – om EU”, Jean Monnet Center Newsletter, University of Aarhus 29, March 2007, 9-17
 309. “Stat, nation og national identitet”, Klassisk og moderne samfundsteori, Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (eds.), Kbh.: Hans Reitzels Forlag 4. udgave 2007, 545-70 og 764-69 (nyskrevet bidrag), 4. oplag 2010; pp.5. reviderede udgave 2013, 675-700
 310. “En røvet datter dybt begrædt – 1864 i perspektiv” i Jakob Kidde Sauntved og Jakob Eberhardt, 1864, Århus: Jyllands-Postens Forlag 2007, 10-23
 311. “Sprog i Danmark”, Udenrigs 2007:1, 2-7
 312. “ Den spanske Mark”, Sfinx 2007:2, 41-46
 313. “Industrikolonier langs Llobregat-floden”, Sfinx 2007:2, 92-95
 314. “Eksisterer der en fælles europæisk identitet?”, Simon Emil Ammitzbøll og Erik Boel (eds.), Europa i alle palettens farver. 11 essays om europæiske værdier, : Informations forlag 2007, 15-40
 315. “Nazisme, totalitarisme og folkemord”, Mikkel Thorup, Hans-Jørgen Schanz og Mehdi Mozaffari (eds.), Totalitarisme – venskab og fjendskab, Acta Jutlandica 82:1, 2007, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 139-150
 316. “We must all examine our recent histories”, The Times Higher Education Supplement May 18, 2007, 16
 317. “ Danmarks historie 1814-64”, Samvirke 2007:7, juli, 50-55
 318. “Danmarks historie – fra gravhøj til globalisering. Nationalisme 1814-64”, i Rasmus Dahlberg (red.), Danmarks historie – fra gravhøj til globalisering,: Samvirke Bøger 2007, 111-128 (udvidet udgav af 304)
 319. “EU-Parlamentet: Mere magt – mindre opbakning”, Udenrigs 2007:4, 36-40
 320. “Cooperation among Equals – Political Culture in the Nordic Countries”, Ekavi Athanassopoulou (ed.), United in Diversity? European Integration and Political Cultures, London: I. B. Tauris 2008, 105-130 (Greek translation 2009)
 321. “Der Holocaust und europäische Werte”, Aus Politik und Zeitgeschichte 1-2, 2008, 25-31
 322. “Seien Sie herzlich willkommen in Kopenhagen”, Weekendavisen Idéer, februar 2008, 8-9 (om tysk sprog og kultur i Kbh.)
 323. “Grænselandet og Schanz – idéhistorie, nationale identitet og mindretal i Danmark”, J. Carlsen, O. Morsing and P. Aa. Sørensen (eds.), Tankens grænseland – Hans-Jørgen Schanz 60 år, Århus: Forlaget Modtryk 2008, 53-72
 324. “Europa-Parlamentet og det demokratiske underskud”, Peter Nedergaard (red.), Fra Fælles Forsamling til Folkestyre. Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008, : Europa-Parlamentets Informationskontor 2008, 40-43
 325. “De egentlige europæere”, Noter i marginen, Udenrigs 2008:1, 4-6
 326. “Færøerne: Nation eller stat?”, Udenrigs 2008:1, 54-72; i en version med litteraturoversigt, Færøerne i det danske Rigsfællesskab – nation uden stat eller med? Working Paper Cbp. 44, 2008 cbs.dk
 327. “Deutsche Spuren in Kopenhagen”, goethe.de/ins/dk Gesellschaft 2008 (længere udgave på tysk af no. 308)
 328. “…kérdéseket kell feltenni a múltnak. Beszélgetés Uffe Østergård dán történésszel” Történettudományi Folyóirat 21:4, (Budapest) 2007, 170-183
 329. “Kamp om historien – historie som kamp” i Finn Collin og Jan Faye (rred.), Ideer vi lever på – Humanistisk viden i videnssamfundet, Akademisk Forlag 2008, 204-23
 330. “De skandinaviske staters udvikling”, Politica 40:4, 2008, 442-456 plus 492; tema: “Statsdannelse”
 331. “Det skæve Danmark – mellem Tscherning og Lehmann”, Moderne Tider 28.3, 2009 16-17
 332. “Norden og Danmark i Europa”, Månedsblad for den danske klub i Belgien, april 2009, 14-16
 333. “Europa-Parlamentet – det demokratiske underskud og nationalstaterne”, Folkevirke 2009:2, 3-5
 334. “Europa 1500-1800 – territorialstater, imperier, bystater, grænser”, Lars Bo Kaspersen og Jørn Loftager (eds.) Klassisk og Moderne Politisk Teori, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 2009, 119-149, 3. ed. 2014
 335. “Hvor er Norden henne? De nordiske nationalstater i Europa” Bjørn Magnus Berge och Anders Bjørnsson (red.), Skandinaviske vägval, Stockholm: Atantis 2008, 189-197
 336. “Hvad er en tyran?”, William Shakespeare, Richard III,: Katalog til Det Kgl. Teaters opsætning af Richard III, september 2009, 12-18
 337. “Carlsen, Testrup, Grundtvig og Lars Bjørnbak” i Hans R. Christensen m. fl. (red.), “Vågn dog nu – glæd dig dog” – Jørgen Carlsen 60 år, Århus: Klim 2009, 83-93
 338. “Vad hade hänt … Kontrafaktiska hypoteser och “öppna” situationer i historien och historieforskningen”, Lars M. Andersson och Ulf Zander (red.), Tänk om… Tio kontrafaktiska berättelser, Lund: Historiska Media i samarbete med Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek 2009, 32-74 (Swedish translation of 182)
 339. “L’histoire de l’Europe vue du Nord”, Les rendez-vous de l’histoire; 27 Leçons d’histoire Paris: Éditions du Seuil 2009, 247- 255
 340. “En røvet datter dybt begrædt – eftervirkninger af 1864 i dansk politisk kultur og erindring”, Weekendavisen Idéer11. 2009, 8-9
 341. “Dansk bondelærdom – hvis helstaten havde overlevet…”, Weekendavisen Idéer november, 2009, 4-5
 342. “Murens fald – tyve år efter”, Udenrigs 2009:3, 6-21
 343. “Kampen om historien i Danmark efter 2001”, Historie 2009:2, 115-138
 344. “Martin Luther og dansk politisk kultur. Nationalkirke, luthersk reformation og dansk nationalisme”, Kritik 195, marts 2010, 36-59
 345. “I helhedens interesse – patriotisme eller nationalisme i det oldenburgske monarki i 1700-tallet”, Weekendavisen Idéer 3, 2010, 8-9
 346. “Tyrkiet og Grækenland er integrerede dele af Balkan”, Udenrigs 2010:1, 29-50
 347. “Det tyske spørgsmål i Danmark 1848-1920”, Kulturarvsstyrelsen, 1001 fortællinger om Danmark 2010, Kulturarvsstyrelsens website, 5.5. 2010
 348. “Krimkrigen”, Sfinx 33:2, 2010, 82-88
 349. “Den svenske udgave af den danske syge”, Information-30.6, 2010 26-27 (om Folkhemspopulismen)
 350. “1759 – da Storbritannien erobrede verdensherredømmet”, in Lars Bo Kaspersen, Joachim Lund og Ole Helby Petersen (red.), Offentligt eller privat? Historiske og aktuelle udfordringer i politik og økonomi, : Jurist- og Økonomforlaget 2010, 103-119
 351. “Pas og grænser i Europa fra l’ancien régime til EU-Schengen”, Torkild Bak, Mette Bock og Jens Holger Schjørring (red.), Grænser for solidaritet. Indvandrerpolitik i dansk og europæisk perspektiv, Frederiksberg: Anis 2010, 281-322
 352. “Nation branding og historieskrivning”, Marius Sylvestersen; Mads Mordhorst; Rasmus Kjærgaard Rasmussen; Brian Valbjørn Sørensen (red.), Den danske nation branding indsats – erfaringer og refleksioner, : CBS, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Klimakonsortiet 2010, 24-37
 353. “En slavists erindringer”, anmeldelse af Thomas Petersen, Min vej østover. Rusland Sibirien, Baltikum, Ukraine, Centralasien, Kaukasus, 2010, Udenrigs 2010:3, 96-100
 354. “1864. Året da Danmark næsten gik under”, Kritik 198, december 2010, 92-99
 355. “Schleswig and Holstein in Danish and German Historiography”, in Tibor Frank and Frank Hadler (eds.), Disputed Territories and Shared Pasts. Overlapping National Histories in Modern Europe 6 of “Writing the Nation. National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe”, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2011, 200-223
 356. (red.) (med Mads Mordhorst), Nation-branding, Den Jyske Historiker 126, January 2011, 199 pp.
 357. “Nation-branding – en humanistisk disciplin?”, Den Jyske Historiker 126, 2011, 5-15 (med Mads Mordhorst)
 358. “Historieskrivning og nation-branding – har vi ikke altid gjort det”, Den Jyske Historiker 126, 2011, 162-194
 359. “Current Challenges to Nordic Labor Policy”, Atle Midttun and Nina Wiyoszek (eds.), The Nordic Model: Is it Sustainable and Exportable? Oslo: BI Norwegian School of Management, 21-23, ceres.no January 2011
 360. “Ytringsfriheden i globaliseringens orkan-øje”, Udenrigs 2011:1, 112-115
 361. “1864-komplekset bearbejdes fordi Danmark er i krig”, Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, årgang 73, april 2011: 2, 14- 19
 362. “Swords, Shields or Collaborators? Danish Historians and the Debate over the German Occupation of Denmark”, Henrik Stenius, Mirja Östberg and Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War, Lund: Nordic Academic Press, 2011, 31-54
 363. “Monumentet for italienernes sejre”, Sfinx 34:2, juni 2011, 91-95
 364. “Kafka ved Garda-søen”, Sfinx 34:2, juni 2011, 100
 365. “Danes”, Jeffrey E. Cole (ed.), Ethnic Groups of Europe. An Encyclopedia, Santa Barbara, Ca.: ABC-CLIO 2011, 103-10
 366. “Using the Classics to understand Europe in the present”, Baltic Worlds IV:2, June 2011, 56-58
 367. “Den gennemtrængelige grænse”, Weekendavisen juli. 2011, 8
 368. “1864 i dansk og tysk historie”, Carsten Jahnke og Jes Fabricius Møller (Hrsg.), 1864 – und der langen Schatten der Geschichte. 1864 – og historiens lange skygger, Husum: Ihleo Verlag 2011, 27-42
 369. “Opfindelsen af naturlige grænser”, Weekendavisen Idéer, august 2011, 8-9
 370. “Den frie rejse – om pas og grænser”, Weekendavisen september 2011, 12
 371. “Folkemord”, “Holocaust”, “Nationalisme”, “Nationalkarakter”, “Nationalitet”, opslag i Sociologisk Leksikon, (red.) Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen, Copenhagen: Hans Reitzels Forlag 2011, 166-67, 238, 443-44
 372. “Dänemark und Deutschland als europäische Nachbarn – Geschichte und Erinnerung”, in Susanne Fabrin und Matthias Müller-Wieferig (Hrsg.), 50 Jahre Goethe-Institut Dänemark, Copenhagen: Goethe-Institut 14. September 2011, 219-224
 373. Omtale af Hans Boas Dabelsteen, En undersøgelse af sekularismen i Danmark, Forlaget Politiske Studier 2011 (bagsidetekst)
 374. “Lutheranism, nationalism and the universal welfare state – National churches and national identity after the Reformation and the development of the welfare state in the Nordic nation states”, Katharina Kunter und Jens Holger Schjørring (Hrsg.), Europäisches und Globales Christentum / European and Global Christianity. Herausforderungen und Transformationen im 20. Jahrhundert / Challenges and Transformations in the 20th Century, Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte Reihe B Band 54, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011, 78-101
 375. “Historical Sociology, Political Science and Comparative History of Empires”, Journal of Political Power 4:3, 2011, 465-71, Special issue on “Imperial Power and the organization of space in Europe and North America” edited by Magali Gravier and Noel Parker
 376. “Canada mellem Europa og Amerika”, Anglo Files. Journal of English Teaching 162, tema Canada, November 2011, 25-39
 377. “EU’s krise er ikke en nord-syd krise”, Udenrigs 2011:3, 24-35
 378. “Sønderjylland fra A til Å”, Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, årgang 73, december 2011:6, 9-11
 379. “Bindestregs-danskere eller etniske mindretal?”, Mehdi Mozaffari (red.), 10 bud – på kultur, identitet og værdier i Danmark, Århus: Systime 2012, 28-57
 380. “1789 – revolutionens Paris”, i Stéphanie Surrugue m.fl., Vide Verden. Paris, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2012, 244-263
 381. “Nationen – selvstændighedens steder”, i Tonny Vorm m. fl., Vide Verden. Barcelona, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2012, 146-167
 382. “The Danish Path to Modernity”, Jóhann Páll Árnason and Björn Wittrock (eds.), Nordic Paths to Modernity, New York and Oxford: Berghahn Books 2012, 49-68
 383. “International dansker, dekonstruktiv konstruktivist, polyhistor, borgerlig klummeskriver”, Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.), Senil ulydighed. Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen,: Anis 2012, 95-105
 384. “Danish National Identity: A Historical Account” in Martine Cardel Gertsen, Anne-Marie Søderberg and Mette Zølner (eds.), Global Collaboration: Intercultural Experiences and Learning, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2012, 37-55
 385. “Malta og herredømmet over Middelhavet”, Anglo Files. Journal of English Teaching 164, May 2012, 66-83
 386. “Crisis for the Danish Model of Flexicurity?”, The Civic Institute, Warszawa, (interview), instytutobywalski.pl
 387. “Norden er gledet fra hinanden siden 1814”, Udenrigs 2012:2, 87-97
 388. “Fortidens nutid – dansk nationalisme og national identitet”, Erik Bach, Jesper Carlsen, Stine Fagerholt, Maria Fabricius Hansen, Per Øhrgaard (red.), Her og nu! Fortidsforståelse i kunst, kultur og videnskab, Kbh.: Carlsbergfondet 2012, 22-39
 389. “Svækkelsen af Europa”, Weekendavisen9. 2012, 8
 390. “Skrivefrækhed”, Weekendavisen Bøger9., 2012, 8-9 (anm. af Ulrik Langen, Det sorteste hjerte, Politikens Forlag 2012)
 391. “Ikke let at springe ud af skabet som kristen”, i Allan Poulsen og Jakob Schow-Madsen (eds.), Kristendom i nutid,: Gyldendal 2012, 116 (opr. Jyllandsposten 4.6. 1995)
 392. “Calvinismen gennemsyrer USA” og “Kirke og velfærdsstat”, i Johnny Thiedecke (red.), Religion og samfund fra reformation til nutid,: Pantheon 2012, 48 og 114-115
 393. “Umådelige fordele” (Nobels fredspris til EU), Weekendavisen10, 2012, 11
 394. “De nordiske lande i Europa”, P. Andersen, I. Henriksen, J. H. Petersen & H. Zobbe (red.), Hvordan ser verden ud? 73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. Professor Niels Kærgård 70 år,: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012, 295-301
 395. “Cooperation among Equals: Political Cooperation in the Nordic Countries”, Ras Tind Nielsen and Geir Helgesen (eds.), Ideas, Society and Politics in North East Asia and Northern Europe. Worlds Apart Learning From Each Other, Copenhagen: Nias Press 2012, 175-209
 396. “Review-essay: Grundtvig som politisk tænker”, Økonomi og Politik 2012:4, 114-118
 397. “Bog for bog: Den særlige danske nationale identitet” (ved Jon Faber) information.dk/455326, 22.3. 2013
 398. “Union, federation or ’merely’ European Cooperation. Norden as a Result of 1814”, Baltic Worlds, VI:1, March 2013, 46-51
 399. “I vor tid – med Bjøl”, Udenrigs 2013:1, 120-22
 400. “Medborgerskab i en globaliseret verden”, Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, årgang 75, juni 2013:3, 16-21
 401. “Det svenske konsulat i Istanbul”, og “Boomtown ved Bosporus”, Sfinx 36:2, 2013, 73-77 og 104 (temanummer om Istanbul)
 402. “Lutheran Orthodoxy and Anti-Catholicism in Denmark 1536-2011” (with Jes Fabricius Møller), in Yvonne Werner and Jonas Harvard (eds.), European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective, European Studies 31, Amsterdam and New York: Rodopi Press 2013, 165-189
 403. “Ingen ende på Napoleon?”, Information9. 2013, 13
 404. “Rød-hvid. Rækker dansk identitet helt til Arktis?”, Politiken Debat10. 2013, 6
 405. “Den hidtil bedste bog om islamisme” (anmeldelse af Mehdi Mozaffari, En orientalsk totalitarisme), Information Bøger 25.10. 2013, 10-11
 406. “Krig, statsdannelse og demokrati”, Peter Lodberg, Jens Torkild Bak og Mette Bock (red.), Danmark i krig, Frederiksberg: Anis 2013, 173-220
 407. “Norden og Tyskland i Europa”, Anna Florén och Emelie Höglund (red.), Norden återupptäckar Tyskland. Nya perspektiv på gamla relationer, Forlaget Skyline 2013, 24-45
 408. “Den farvede general” (anmeldelse af Tom Reiss, Den sorte greve), Information12. 2013, 27
 409. “Patriotisme eller nationalisme i det Oldenborgske Monarki”, Dag Harald Claes, Knut Heidar og Cathrine Holst (red.), Politikk i grensland. Festskrift til Øyvind Østerud, Oslo: Universitetsforlaget, 2014, 133-146
 410. “1864 i dansk og europæisk historie”, Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, årgang 76, 2014:2, 14-19
 411. “Højredrejning i den europæiske union”, Udenrigs 2014:1, 36-47
 412. “Den centraleuropæiske fortælling”, Salon 55 5, 2014, 62-77
 413. “EU er kommet tæt på borgerne – på ondt og godt” (kronik), Information5., 2014, 18-19
 414. “Nederlaget i 1864 i dansk og europæisk erindring”, Lars Bangert Struwe og Mikkel Vedby Rasmussen (red.), Læren af 1864. Krig, politik og stat i Danmark i 150 år, Syddansk Universitetsforlag 2014, 129-147
 415. “Nationalstaten er menneskets stærkeste opfindelse” (interview), Information september 2014
 416. Anmeldelse af Curt Sørensen, Stat, nation, klasse I-II, Kbh.: Bogforlaget Frydenlund 2013, Politica 46:3, 2014, 389-394
 417. “Innernordische Kooperation im Ostseeraum”, Der Bürger im Staaat 2/3 2014, Skandinavien (Hrsg. Sigfried Frech), Stuttgart: Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, 2014, 159-166
 418. “Nation”, Hans-Jørgen Schanz (red.), 50 idéer der ændrede verden, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2014, s. 179-185 (genoptryk no. 496)
 419. “The Nation as Event. The Dissolution of the Oldenburg Monarchy and Grundtvig’s Nationalism”, John Hall, Ove Korsgaard and Ove K. Pedersen (eds.), Building the Nation. Grundtvig and Danish National Identity, Montreal: McGill-Queen’s University Press 2015, 110-133
 420. “Innernordische Kooperation im Ostseeraum”, Bernd Henningsen, Sven Jochem und Sigfried Frech (Hrsg.), Das politische Skandinavien. Gesellschaft, Wirtschaft Politik & Kultur, Schwalbach: Wochenschau Verlag 2015, 199-218 (reprint of 410)
 421. “Grænselande, stormagter, tysklande og nationalstater”, SydslesvigMagasin (Jens A. Christensen m. fl. red.) Flensborg: SSF, SdU, DRS, Flensborg Avis april 2015, 16-21
 422. “Historien. Byrum og politik fra middelalder til Viktor Orbán”, Vide Verden Budapest, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2015, 155-174
 423. “Historien med stort H endte i ’89”, Bumlet vej til demokrati Magasinet rØST Tema 6, april 2015, 6-9 magasinetroest.dk
 424. “From Enemies to Friends – Political Culture and History in the Nordic Countries”, How Enemies can Become Friends: Regions of Peace and Conflicts – The Nordic Countries 1814-2014 and the Great Lakes Region 1964-2014, Uganda Conference 27th November 2014 www.norway.go.gu 9-27 and https://uganda.um.dk pp. 9-27
 425. “Vejen til fredeligt samliv i dansk-tysk grænseegn var lang og bumpet”, Kristeligt Dagblad6. 2015, 6 (essay)
 426. “Kamp om historien i Sverige og Danmark”, Johan Dietsch, Maria Karlsson, Johan Stenfeldt & Ulf Zander (red.), Historia vid skiljevägen. Historiekulturella sonderingar när och fjärran, Lund: Agerings Bokförlag 10. juni 2015, 127-151
 427. “Svensk korttegner trak Europas grænse”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad6. 2015, 2
 428. “Præsentation: EU mellem nationalisme, krise og skepsis”, Irene Baron, Michael Herslund, Carsten Humlebæk (red.), Europæiske fællesskaber? Identiteter, fortællinger og konflikter i Europa Jurist- og Økonomforbundets forlag 2015, 11-15
 429. “Rusland – ven eller fjende”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad7.2015, 2
 430. “Engang drak de rom – da Flensborg gik fra et center i helstaten til udkant i to nationalstater”, Weekendavisen Ideer7. 2015, 8-9 (essay)
 431. “Historiefaget mellem kultur- og samfundsvidenskab”, David Budtz Pedersen, Frederik Stjernfelt og Simo Køppe (red.), Kampen om disciplinerne – Viden og videnskabelighed i humanistisk forskning,: Hans Reitzels Forlag 2015, 181-219
 432. “Nation-Building and Nationalism in the Oldenburg Empire”, Stefan Berger and Alexei Miller (eds.), Nationalizing Empires, Budapest – New York: Central European University Press 2015, 461-510
 433. “Skat, pølser og masser af kage”, Kristeligt Dagblad7. 2015, 2 klumme “Historisk set”
 434. “Ville Jean Monnet være begyndt med kulturen?”, Kristeligt Dagblad8. 2015, 6 klumme “Historisk set”
 435. “Grækenland er et Balkanland” (essay), Kristeligt Dagblad8. 2015, 6
 436. “Balkan – geografi eller politik?”, Kristeligt Dagblad9. 2015, 11
 437. “Et tabt talent”, Weekendavisen Bøger9. 2015, 10 (anmeldelse af Ulrik Langen, Tyven)
 438. “Nationalstaten försvinner inte”, Recensionstidskrift för humaniora &., samhällsvetenskap 4, september 2015, 18-23
 439. “Det multinationale Rusland”, Polyrseminar nr. 24, Kbh.: Lederkursus Piran (20 s.)
 440. “Russia and the Nordic Countries – A brief history”, Karl Einar Ellingsen (ed.), Russia and the Nordic Countries. The Past, Present, and Future, Oslo: Voksenåsen 2015, 6-9
 441. “Er nationalismen kommunismens højeste stadium”, Kristeligt Dagblad10. 2015, 7 klumme ”historisk set”
 442. “Ole Feldbæk havde begreb om dansk identitet”, Kristeligt Dagblad10., 2015, 6 klumme “Historisk set”
 443. “Rigsfællesskabet er en umage størrelse”, Kristeligt Dagblad11., 2015, 3 klumme “Historisk set”
 444. “Historikeren, der insisterede på tyskernes ansvar for nazismen, er død”, Kristeligt Dagblad11. 2015, 8 (mindeord om Hans Mommsen)
 445. “Danmark og EUropa”, Tidsskrift for Historie 11, 2015, 98-126
 446. Langt fra vestfronten. Første verdenskrig i Middelhavsområdet (red. sammen med Nils Arne Sørensen), Kbh.: Forlaget Orbis 2015, 240 s. (anmeldt i Udenrigs 2017:2, 102-106 af Birthe Hansen)
 447. “Storbritannien i Mellemøsten” (med Nils Arne Sørensen), i Langt fra vestfronten. Første verdenskrig i Middelhavsområdet, : Orbis 2015, 157-165
 448. “Det nordiske paradoks – alfabetisering og demokrati”, Kristeligt Dagblad12. 2015, 2 klumme “Historisk set”
 449. “En bedre forståelse af det nationale”, Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, årgang 77, 2015:6, december 2015, 24
 450. “Grænser og pas er moderne fænomener”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad1. 2016, 2 (genoptrykt som nr. 459)
 451. “Kai – en igangsætter”, Multiiværksætteren – det skal ikke være kedeligt, Henrik Skjoldager (red.), Herlev: kai dige bach a-s 2016, 51-55
 452. “Haarders danskhedskanon kan klare regler for adfærd”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad1. 2016, 2
 453. “Der er andre sprog i verden end dansk og engelsk”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad 1. 2016, 3
 454. “Grænsekontrol: Passets vej tilbage til danskernes lommer”, videnskab.dk 2016
 455. “Grundtvig, Nikolai”, John Stone, Rutledge Dennis, Polly Rizova, Anthony Smith and Xiaoshuo (eds.), Encyclopedia of Race, Ethnicity and Nationalism, Vol. London: Wiley-Blackwell 2016
 456. “Centraleuropa genopstår med flygtningekrisen”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad2. 2016, 11
 457. “Grænsekontrol afhænger af, hvor langt EU vil gå”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad3. 2016, 3.
 458. “Hvorfor fungerer Belgien ikke?”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad3. 2016, 11
 459. “Grænser og pas er et moderne fænomen” og “Det nordiske paradoks – alfabetisering og demokrati”, Anders Ellebæk Madsen (red.), Tæt på historien, Kristeligt Dagblad4. 2016, 8 og 15
 460. “Overlever EU?”, Udenrigs 2015:3, 5-19
 461. “Slut på det grænseløse EUropa?”, Udenrigs 2015:3, 2-3
 462. “Nationalisme er bedre end sit rygte (samtale med Anna-Lise Bjergager), Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, årgang 78, april 2016:2, 4-10
 463. “Grundtvig har domineret hele Danmarks politiske kultur”, Kristeligt Dagblad4. 2016, 6 (essay)
 464. “Fort Europa” (interview ved Arne Hardis), Weekendavisen april 2016, 2
 465. “Historikeren der blev indhentet af virkeligheden” (interview ved Bjørg Tulinius), Kristeligt Dagblad4. 2016, 6
 466. “Jeg er fuldstændig sikker på, at Europa skal hegnes ind” (interview ved Jette Elbæk Maressa), Jyllands-Posten maj 2016, 14-15
 467. “Da henrettelserne af oprørsledere førte til oprettelsen af Irland”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad5. 2016, 7
 468. The Nordic Model: Is it Sustainable and Exportable?, by Atle Midttun, Nina Witoszek, Carlos Joly, Sylvia Karlsson-Vinkhuyzen, Per Ingvar Olsen, Lennart Olsson, Dröstur Olaf Sigurjonssón, Asle Toje, Lars Trägardh and Uffe Østergård, Norwegian School of Management and University of Oslo 2016, 28 pp.
 469. “Findes England”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad5. 2016, 7
 470. “Karnov – folkekirken som national institution”, i Povl Götke (red.), Kald, kunst og Karnov – aspekter af den lutherske reformations virkningshistorie, : Præsteforeningen, 2016, 63-103
 471. “Slagskibsflådernes sidste møde” (kronik), Jyllands-Posten5. 2016, 23
 472. “Pas og grænser gennem tiden”, Grænsen. Magasin om mindretal, sprog og kultur, årgang 78, 2016:3, 16-17
 473. “Udskældte EU-regler om krumme agurker gav faktisk god mening”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad6. 2016., 2
 474. “På vej mod Brexit. EU efter britisk udtræden”, Kristeligt Dagblad6. 2016, 10
 475. “Ny dansk litteratur om EU”, Udenrigs 2016:1, 104-106
 476. “Militærhistorikere udfordrer myten om slaget ved Somme”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad 7. 2016, 7
 477. “Tiden er kommet til at bygge Fort Europa” (interview ved Marcus Rubin), Politiken PS7. 2016, 3-6
 478. “Farvæl, Evropa” (interview om Europa efter Brexit ved Heini i Skoríni), Dimmalætting7. 2016, 20-27 (Tórshavn)
 479. “De kristelige demokrater kom til at præge Europa takket være pragmatisme”, Kristeligt Dagblad7. 2016, 6 (essay)
 480. “Brexit. Hvad historien kan lære os”, Kristeligt Dagblad7. 2016, 8
 481. “Europas sidste håb er de unge. De eneste der ikke har opdaget det, er dem selv, mener den gamle EU-kriger Uffe Østergaard” (ved Mads Staghøj), zetland.dk/ historie 26.7. 2016 (10 s.)
 482. “Kemalismen er truet i Tyrkiet”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad8. 2016, 3
 483. “Ventotene-manifestet og EU’s krise”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad8. 2016, 7
 484. “Farvel til Europa”, Berlingske kronik8. 2016, 27
 485. “Talen om aftenlandet breder sig”, klumme “Historisk set”, Kristeligt Dagblad8. 2016, 6
 486. “Moderne læsning af nøgenhed i kunst er en misforståelse”, “Historisk set”, Kristeligt Dagblad9. 2016, 9 (essay)
 487. “Patriotisk fædrelandsfølelse adskiller sig fra den nationale” (essay), Kristeligt Dagblad10. 2016, 9
 488. “Nationale symboler”, Søren C. Olesen (red.), Hverdagens grafik, Hobro: Kunstetagerne Hobro Bibliotek 2016, 24-31
 489. “Irakisk storby har før været centrum i politiske opgør”, Kristeligt Dagblad10. 2016, 5, klumme ’Historisk set’
 490. “Russia and the Nordic Countries – A brief history”, Karl Einar Ellingsen (ed.), Russia and the Nordic Countries. The Past, Present, and Future, Oslo: Voksenåsen 2016, 6-9, 2. ed. Schæffergården, November 3, 2016
 491. “Transforming the Humanities from a National to an International Agenda – History and History Politics in the European Union”, in Claus Emmeche, David Budtz Pedersen and Frederik Stjernfelt (eds.), Mapping Frontier Research in the Humanities, London: Bloomsbury Academic 2016, 187-213
 492. “Mussolini – fascisme og romersk imperialisme”, i Mikkel Thorup (red.), De uforsvarlige – politiske massemordere, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2016, 65-81
 493. “Der findes et fortilfælde for Trump”, klumme ’Historisk set’, Kristeligt Dagblad11. 2016, 12 (om Andrew Jackson 1828)
 494. “Hvad Luther kan lære os i en tid med konkurrencestat”, Kristeligt Dagblad11. 2016, 5 (anmeldelse af Jørn Henrik Petersen, Fra Luther til konkurrencestaten, 2016)
 495. “Derfor kan globalisering ikke fjerne nationalitetsfølelse”, Videnskab.dk (reprint af no. 419)
 496. “Lutheran political culture versus Orthodox political culture – The importance of the Reformation and the Lutheran Evangelical Church for the rule of law, democracy and political culture in the Nordic Nation States”, Per Ivar Vaagland (ed.), Russia and the Nordic Countries. State, Religion, and Society, Report from a conference at Schæffergården November 3.-4. 2016 pp. 46-64 dansk-norsk.no
 497. “Østrig har altid haft en særlig politisk kultur”, klumme ’Historisk set’, Kristeligt Dagblad12., 2016, 6
 498. “Columbus’ navn hang ved, da Colombia rev sig fri”, klumme ’Historisk set’, Kristeligt Dagblad12. 2016, 9
 499. “Grænser forudsætter, at man vil bruge magt. Fra Hadrians mur til de lyseblå gendarmer ved den dansk-tyske grænse: en historie om magt”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad12. 2016, 2
 500. “Europas tid rinder ud”, Europa, Vesten og verden efter Brexit, Trump og 10 års kriser, red. af Clement Kjersgaard e. a., Kbh.: Forlaget Ræson 2016, 48-75
 501. “Kortlæsningens forfald”, klumme ‘historisk set’, Kristeligt Dagblad 1. 2017, 14
 502. “Der er større forskel på dansk og norsk identitet, end vi tror. Danskere er ikke mindre nationalistiske end nordmændene, men vores nationalisme er etnisk-kulturel, hvor den norske er politisk-statsborgerlig”, Kristeligt Dagblad1. 17., 2
 503. “Modstand. 1993”, Peter Bejder (red.), Danmark i Europa 1950-2000, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2017
 504. “Roms undergang – kan vi lære af historien?”, (essay), Kristeligt Dagblad2. 2017, 9
 505. “Hvem er de rigtige tyskere?” klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad2. 2017, 8
 506. “Dobbelt sporskifte. Samtale om EU med Jens-Peter Bonde” (interview ved Arne Hardis), Weekendavisen3. 2017, 4
 507. “Truslen fra Putins Rusland. Værnepligten kommer igen”, Kristeligt Dagblad3. 2017, 10
 508. “Kina vinder”, Weekendavisen3. 2017, 15; reprint in Carl-Johan Bryld, Civilisationernes verdenshistorie. Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500, Århus: Systime 2017, 418-21
 509. “Folkedans, elitekultur og nationalisme”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad3. 2017, 2
 510. “Da mange forskellige interesser udløste en europæisk eufori, der i dag er blegnet”, essay, Kristeligt Dagblad3. 2017, 21
 511. “Forord” til Heinz Schilling, Martin Luther. Rebel i en opbrudstid, Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag 2. udg. 2017, I-V
 512. “Danmarks slavefortid er synlig i gadebilledet – men historien fortælles ikke”, (essay) Kristeligt Dagblad 3. 2017, 19
 513. “Danmark – småstat, imperium og kolonimagt”, Mikkel Vedborg Pedersen (red.), Danmark – en kolonimagt I af Danmark og kolonierne vol. I-V, Kbh.: Gads forlag, 2017, 13-57
 514. “Gibraltar – klippen med en rig historie”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad4. 2017, 12
 515. “Tre teser om landet” nr. 36 ’Europas ydre grænser’, nr. 37 ’Europas indre grænser’, nr. 38 ’Beskyttelse af grænser’ – fra pas til limes i EU, i Anne Marie Pahuus og Henrik Grøndal Lund (red.) 95 nye teser, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2017, 95-102
 516. “Bønder gjorde dansk arkæologi verdensberømt. Dansk arkæologi har historisk sat standarden for hele verden. Det skyldes ikke mindst bøndernes intensive opdyrkning af landet, hvor vigtige fund dukkede op af jorden”, klumme ’historisk set’ Kristeligt Dagblad4. 2017, 3
 517. “Grænser – historisk og aktuelt” (kronik), Kristeligt Dagblad5. 2017, 9
 518. “Efter Reformationen var det menigheden, der skulle vælge præsten”, Kristeligt Dagblad5. 2017, 6 (kulturhistorie) uddrag af 520
 519. Hvorfor er danskerne danske? Om reformationen og nationaliteten, Kbh. Eksistensen 80 s. 24.5. 17 (“Tak Luther for cpr-numrene” af Arne Hardis, Weekendavisen Bøger6.17, 11; “Det lutherske aftryk på velfærdsstat og kunst”, af Kristian Østergaard, Kristeligt Dagblad 1.9.17, 9), 2. rev. udgave september 2017
 520. “EU skabte Brexit. Nu vil Bruxelles straffe briterne – men rammer sig selv”, med Jens-Peter Bonde, Ræson sommer 2017, 12-15
 521. (red. med Nils Arne Sørensen), Istrien – fra Aquileia og Trieste til Piran, Porec og Pula, Sfinx 40:2, 2017, 68 pp., “Indledning” (med N. A. Sørensen), Sfinx 40:2, 2017, 4-5, “Trieste mellem Østrig, Italien og Sydslavien”, Sfinx 40:2, 2017, 38-41, “Castello di Miramare” (med N. A. Sørensen), Sfinx 40:2, 2017, 42-43, “Slovenien – et centraleuropæisk bondedemokrati”, Sfinx 40:2, 2017, 60-67, og “Istriens skove leverede tømmer til Venezias skibe”, Sfinx 40:2, 2017, 68
 522. “Reformation, universalisme, partikularisme og national velfærdsstat”, Tidsskrift for historie 14, 2017, 202-223
 523. “Måske var det en fejl, da Danmark efter den Kolde Krig nedlagde territorialforsvaret. Om at være nabo til Rusland; Hvad Danmark kan lære af Finland”, Ræson06. 2017 www.ræson.dk
 524. “De glemte danske Gaza-udsendte”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad6. 2017, 2
 525. “Han greb øjeblikket” (om Helmut Kohl), Weekendavisen 6. 2017, 12
 526. “I dag ville S-toget næppe få det navn”, klumme ’Historisk set’, Kristeligt Dagblad6. 2017, 2
 527. “Kludetæppet Canada”, Weekendavisen Idéer7. 2017, 12-13
 528. “USA og Frankrig har tætte revolutionære – og rivaliserende – bånd”, klumme ’historisk set’ Kristeligt Dagblad7. 2017, 6
 529. “Historikerne kastede deres kærlighed på bonden – og foragtede kirken. Hvorfor kom den radikale historieskrivning i Danmark til at foragte religion? Bonden Bjørn fra Suserup spiller en vigtig rolle i svaret”, Kristeligt Dagblad7. 2017, 7
 530. “Nationalisme findes i flere udgaver. Også i Polen og Ungarn”, klumme ’Historisk set’, Kristeligt Dagblad8. 2017, 5
 531. “Reformationens politiske betydning 1914-2017”, Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen (red.), Reformationen i dansk kirke og kultur, III Odense: Syddansk Universitetsforlag 2017, 51-72
 532. “Dannebrog ved en korsvej”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad8., 2017, 2
 533. “Integration eller assimilation. Da verden kom til Danmark”, Kristeligt Dagblad9. 2017, 9
 534. “Mussolinis by på Po-sletten” (Predappio), Kristeligt Dagblad9. 2017, 19
 535. “Det grænseløse Europa 2001-2017”, Weekendavisen9. 2017, 8
 536. “Historien trækker sine blodige spor i Cataloniens kamp for selvstændighed”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad9. 2017, 11
 537. “Hvad jeg egentlig mener i debatten om assimilation”, klumme Kristeligt Dagblad9. 2017, 9
 538. “En befolkning af autoritetstro anarkister”, Dansk Kirketidende 2017:8, september 2017, 8-11
 539. “Den russiske revolution og nationalitetsspørgsmålet”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad11., 2017, 4
 540. “Jeg vidste jeg sagtens kunne få tiden til at gå”, Nanna Schelde (red.), En ny rytme i livet,: Kristeligt Dagblads Forlag 2017, 142-149
 541. Bo Bøgeskov, Finn Junge-Jensen og Uffe Østergaard (red.), Spor – i forskning og politik. Festligt skrift til Ove Kaj Pedersen,: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017, 146 pp.
 542. “Finland har blødt for at blive selvstændigt”, (historisk essay) Kristeligt Dagblad12. 2017, 7
 543. “Vi er nødt til at slække på vores demokratiske ambitioner for Afrika” (interview ved Jens Bostrup), Politiken Debat12.17, 1
 544. “Kan Macron og Merkel genopfinde EU?”, Ræson 2017:4, 48-51
 545. Den fransk-tyske motor i EU? raeson.dk 22.12. 2017 (18 pp.)
 546. “Sociolog Anthony Giddens fylder 80”, klumme Kristeligt Dagblad1. 2018, 8
 547. “Kina vinder”, in Carl-Johan Bryld, Civilisationernes verdenshistorie. Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500, Århus: Systime 2017, 418-21
 548. “I årtier var de politiske fjender – nu er de gået sammen om at redde Europa” (interview sammen med Jens-Peter Bonde ved Christian Bennike), Information Moderne Tider1. 2018, 8-9
 549. “Ten Commandments to save the EU”, Euobserver1. 2018
 550. “De baltiske lande har været i klemme mellem russere og tyskere i århundreder”, Kristeligt Dagblad1., 2018, 4 (essay)
 551. Hvad nu EU. Ti bud, med Jens-Peter Bonde, Forlaget Frydenlund (104 pp.), 17.1. 2018, anmeldt af Per Stig Møller, Berlingske1., 2018; Mette Fugl, ’Det kræver en hel bog at fortælle om alt, hvad der er galt med EU’, Altinget 25.1, 2018; Arbejderen 8.3. 18,
 552. “Fra talt til skrevet. Finsk sprog”, Weekendavisen Ideer 1. 2018, 13
 553. “85 år Hitler”, klumme historisk set, Kristeligt Dagblad1. 2018, 11
 554. “Henri de Monpezat, prins af Danmark (1934 til 2018)”, Weekendavisen2. 2018, 8 (nekrolog) plus debat; “Valdemar”, Weekendavisen 9.3. 18, 13 (svar på Mikael Venges kritik 2.3.)
 555. “Den iberiske dominobrik. Catalonierne og de nationale mindretal” (interview ved Rasmus Vangshardt), Grænsen 80:1, 2018, 24-27
 556. “Det lille stativ, der forlænger det aktive liv. Intet sted er rollatoren så udbredt som i Skandinavien. Det vidner om disse landes praktiske omgang med livet og mangel på forfængelighed”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad3., 2018, 3
 557. “Kampen om fjernsyn med ’halm i træskoene’. Provinsafdelingen i Århus 1973-86”, Klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad4. 2018, 3
 558. ”Grønland og Færøerne udfordrer det historiske begreb om nation. Rigsfællesskabet. I debatten om indretningen af den danske helstat i 1830’erne og 1840’erne sejrede afvisningen af regioner. Siden har vi haft en centralistisk nationalstat, og det gør det svært at tale om forholdet til Grønland og Færøerne”, Kristeligt Dagblad 4. 2018, 5
 559. “Personnummeret runder et halvt århundrede. Det unikke danske cpr-nummer fylder i år 50 år, men rødderne til det kan føres helt tilbage til den effekt, Reformationen havde på Danmark”, Kristeligt Dagblad4.2018, 3, klumme ’historisk set’
 560. “Svenska akademin bygger på en elitær arv”, Kristeligt Dagblad5.2018, 7, klumme ’historisk set’
 561. “Homo nationalis. Det nationale menneske”, i David Budtz Pedersen, Finn Collin og Frederik Stjernfelt (red.), Kampen om mennesket. Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid,: Hans Reitzels Forlag 2018, 93-132
 562. “Historiker: Marx har på uhyggeligt mange måder fået ret”, Kristeligt Dagblad klumme 5.5. 2018, 8
 563. “Man kan gøre sig bevidst om sin historie – eller blive dikteret af den” (interview ved Mikkel Medom Jørgensen), Djøfbladet 05 maj 2018, 56-57
 564. “Den finske borgerkrig er et åbent sår” (essay), Kristeligt Dagblad5. 2018, 7
 565. “25 år efter Københavnskriterierne: Geopolitisk realisme har indhentet EU”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad6. 18, 6
 566. “Kampen mellem hovedstaden og resten af Danmark har lange historiske rødder. Reelt har København og centraliseringen vundet trods de seneste forkølede forsøg på udflytning”, Politiken kronik 26.6. 18, 5-6
 567. “Fra arvefjender til arvevenner. Frankrig og Tyskland der i disse uger kæmper sammen for at bevare deres idé om Europa, har været i konflikt fra 842 til Anden Verdenskrig (essay), Kristeligt Dagblad6. 18, 5
 568. “Datidens djøf’ere tog dem: kapper, processioner og hatte. Den næsten totale afvikling af ritualer adskiller Danmark fra de fleste af vore nabolande, selv de nordiske, og det viser sig især i den universitære verden. Det er sjovt nok ikke 1968’ernes skyld”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad 7. 2018, 3
 569. “ROLLATOR. IL PROLONGE LA VIE ACTIVE. Le déambulateur ou ambulateur”, Vox 110, juillet 2018 p.56
 570. “Husmandsdrengen der opdagede Rusland” (Thomas Petersen 1938-2018), Kristeligt Dagblad7. 18, 10
 571. “Europas dominans er en afsluttet parentes i historien. Europa trues af folkevandring, der minder om Romerrigets undergang, og EU vil formentlig kun overleve som en løs koalition af nationalstater, der bindes sammen af projektet om at beskytte de ydre grænser. Det mener historiker Uffe Østergaard. Hans nye bog ”Hvorhen Europa?” udkommer i dag” (interview ved Tobias Stern Johansen), Kristeligt Dagblad8. 2018, 7
 572. Hvorhen Europa? Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag (598 pp.) 16. august 2018; anmeldelser: Hans Hauge, “Europa forgår”, Kristeligt Dagblad8., 17; Jes Fabricius Møller, “Nation, stat og imperium”, 20.8 blog; Nikolaj Arve, “En europæisk parentes i historien”, Weekendavisen Bøger 24.8., 43; “Nationalstaterne i Europa?” (samtale med Anne Sofie Allarp), ’Datolinjen’ Radio24syv, 23.15-23.30; ’Europa i flammer’ (samtale med Jens Rohde og Christel Schaldemose), Radio24syv, 26.8., 18.20-18.40; lektørudtalelse DBC 3.9., 43; Jytte Kjær Schou, “Hvorhen Europa?”, Litteratursiden 7.9. 18; “Hvorhen Europa? (interview ved Brita Kvist), DR P1 Orientering Europa, 9.9. 18, 17.35-17.50; “Vi supereuropæere tog fejl af nationalstaten” (interview ved Poul Aarøe Pedersen) Politiken Debat 9.9. 18, 1-2; Per Stig Møller, “Ja, hvor var det lige, vi skulle hen?”; Berlingske 15.9.18, 16; Christen Bonde, anm. i Bogmarkedet; Lone Nørgaard, “Europa – et kontinent på vej ned” (den korte avis 1.10.18; “Mikael Jalving, “Nationalstaten er blevet global”; JyllandsPosten 21.10.18, 20; Michael Böss, “Vi har brug for realister som Uffe Østergård”, Jyllands-Posten oktober 2018; “Fort Europa med nuancer” af Michael Agerbo Mørch, Kulturkapellet 13.12.18 (anm. af Hvorhen Europa); Göran Dahl 2019, “Vad skal vi med EU?”, Landets fria.se 25 jan. 2019; Karl Christian Lammers, “EU er en føderation af nationalstater”, Grænsen nr.1, 2019, 38-39; Kaare R. Skou 2019 historie-online 12.2.19; Jørgen Møller, “Europas katolske rødder. Replik til Uffe Østergaard”, Temp. Tidsskrift for historie 18, 2019, 210-20;
 573. “Fra 1943 blev Danmark set som besat land” og “Fredsbesættelse”, Kristeligt Dagblad8. 18, 4
 574. “Hvem er tyskerne? De tyske og de nordiske lande i Europa”, Venskab og fjendskab. Danmark og Tyskland i det 19. og 20. århundrede. Festskrift til Karl Christian Lammers i anledning af hans 75 års fødselsdag 4. september 2018, redigeret af Rasmus Mariager og Niklas Olsen, Kbh.: Den danske Historiske Forening 2018, 30-50
 575. “EU vil hverken være et imperium eller en stat”, Magasinet Europa9 2018
 576. “Sveriges politik har alvorlige konsekvenser” (anmeldelse af Adamson), Kristeligt Dagblad9, 16
 577. “Polen har eksisteret i hundrede år udfordret af anden verdenskrig og kommunisme. Siden 1918 har Polen eksisteret som stat udfordret af både Anden Verdenskrig og Sovjetunionen. To syn på landets identitet har konkurreret fra begyndelsen”, Kristeligt Dagblad9. 18, 7
 578. “Efterskrift: Tanker om kulturkampen. Et deltagerobservatørperspektiv på hvordan de professionelle historikere tabte kampen om fortolkningen af historien”, Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj & Lone Kølle Martinsen (red.), “Konfliktzonen Danmark. Stridende fortællinger om nyere dansk historie, Kbh.: Gads forlag 2018, 334-359 og 399-401
 579. Forord til Jens-Peter Bonde, Find ud af EU. Globalisering og folkestyre i Danmark og EU, : Frydenlund 9.10. 18, 9-12
 580. “Europas dominans er en afsluttet parentes i historien” (interview ved Tobias Stern Johansen), Kristeligt Dagblad Fagbøger 10. 2018, 50
 581. “Finlænderne – 50 år med finsk historie og politik”, Helsinki, ’Vide Verden’, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2018, 57-76
 582. “Centraleuropa som kulturens hjerte” Kristeligt Dagblad10., 18, 19, 7 (anmeldelse af Peter Tudvad, Jan Hus)
 583. “Europa tabte Første Verdenskrig”, Kristeligt Dagblad11. 18, 7
 584. “Man må aldrig undervurdere kulturens betydning”, Kristeligt Dagblad11.18, 23 (anmeldelse af Kasper Støvring)
 585. “Europas krise” (anmeldelse af Ivan Krastev, Efter Europa 2017), Udenrigs 2018:2, 102-105
 586. “Julefrokosternes højtid er over os” (klumme historisk set), Kristeligt Dagblad12. 18, 3
 587. “Eftervirkninger af 68”, Noter fra Historielærerforeningen 219, 27. december 2018, 36-40
 588. “DDR ville være fyldt 70 i år”, Kristeligt Dagblad historisk essay 14.1.2019, 7
 589. Særtryk af kap. 17 i Hvorhen Europa?, Djøf forlag, Nytårskur 16. og 28.1. 2019 (26 s.)
 590. “EU’s fremtid på langt sigt”, Niels Kærgaard fl. (red.), Samfundsudviklingen på langt sigt: vore børnebørns verden Det Kongelige Danske Landhusholdnings selskab 250 år, særnummer af Tidsskrift for Landbrugsøkonomi 205, 2019, 38-51
 591. “Danmark inspirerer i identitetspolitikken”, (klumme historisk set), Kristeligt Dagblad2.19, 2 (om Fukuyama)
 592. “Søslaget ved Lepanto rummer en større fortælling end et drabeligt billede”, Kristeligt Dagblad2.19, 5
 593. “Overlever EU?”, Hans Branner (red.), Europas mange omveje. Fem landeperspektiver, Kbh.: Forlaget Columbus 2019, 182-204
 594. “Hvordan Europa dominerede i verden i fem hundrede år – og hvorfor det nu er slut”, Sfinx 2019:1, 40-43
 595. “Max Weber beskrev troens betydning for kapitalismens opblomstring”, Kristeligt Dagblad3.2019, 18
 596. “Folkehjem 1918 og mediedebat 2019”, klumme ’historisk set,’ Kristeligt dagblad3.19, 3
 597. “Fortielser og fordrejninger” (om Anders Vistisen, Det store EU-bidrag. De danske mediers fortielser og fordrejninger), Weekendavisen3., 7
 598. “På sporet af den demokratiske vækkelse” (anmeldelse af Rune Lykkeberg, Vesten mod Vesten), Kristeligt Dagblad3., 19
 599. “Er parlamentet i Westminster demokratisk?” klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad4., 19, 7
 600. “Længslen efter Sovjet”, Weekendavisen5., 2
 601. “Forord”, Jens-Peter Bonde, EU-Parlamentet er også dansk, : Forlaget Underskoven 5. maj 2019
 602. “Brexit? Danes have seen this show and it doesn’t end well” (interview ved Stephen Castle), New York Times5.19,
 603. “Fra Karl den Store til AKK: Kampen om Saarlandet og Tysklands identitet”, Udenrigs 2019:1, 48-50
 604. “Viktor Orbán”, Udenrigs 2019:1, 6-7, ’tema: Europas skæbnestund. Kan EU klare presset?’
 605. “EU er blevet en føderation af nationalstater” (med Jens-Peter Bonde), Udenrigs 2019:1, 57-71
 606. “Østrig er en splittet nation, hvor lejrmentaliteten fortsat lever”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad 5. 19, 4
 607. “Kronik: Europas nationale mindretal er et resultat af fredsslutningen efter første verdenskrig”, Grænsen 81:3 juni 2019, 32-35
 608. “Orbán bruger Trianon-freden til at dyrke fortællingen om Ungarns storhed”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad 6. 19, 7
 609. “Forord”, Jens-Peter Bonde, EU-Parlamentet er også dansk, : Forlaget Underskoven 5. maj 2019,
 610. “På sporet af den demokratiske vækkelse”, Kristeligt Dagblad Sommerbøger6.19, 31
 611. “Troens betydning for kapitalismens opblomstring”, Kristeligt Dagblad Sommerbøger6.19, 35
 612. “Alghero i det catalanske middelhavsimperium”, Sfinx 2019:2, 44-49
 613. “Tiden er til at bygge mure med trådhegn i fire baner, lyskastere og vagtposter”, essay Politiken PS6., 19-21
 614. “Drømmen om fordums storhed – Ungarn efter Trianon freden”, Udenrigs 2019:2, 32-37
 615. “Euroen og EU’s fremtid – et dansk bud på reform af møntunionen”, Udenrigs 2019:2, 84-87

 

 

Forthcoming

“Homo nationalis” Finn Collin og David Budtz Pedersen (red.), Menneskebilleder, Hans Reitzel

“Samerne og Nordisk Råd”, Udenrigs 2019:3

“Lutheran political culture versus Orthodox political culture in the Nordic Countries and Russia – The importance of the Reformation and the Lutheran Evangelical Church for the rule of law, democracy and political culture in the Nordic Nation States”, Nordeuropaforum (under publication)

“Krigen 1864 mellem dansk og tysk”, (med Bjørn Østergaard) i Gerhard Bauer und Katja Protte (Hrsg.), Krieg Sieg Nation – Wie das deutsche Kaiserreich entstand, Militärhistorisches Museum Dresden 2020

7.10. 2019